Nieuws Actueel

'Niet iedereen is ondernemer'

Martijn Vervest 5 september 2014

Niet iedereen is geschikt voor het ondernemerschap. Een wijsheid die bij SER-voorzitter Mariëtte Hamer ontbreekt, getuigen haar uitspraken in een interview in het opinieblad Forum. Hamer vindt het logisch dat haar dochter niet voor een baas gaat werken, maar ZZP’er wordt. Voorzitter van ZZP Netwerk Nederland Jerry Helmers vindt dat we niet zomaar iedereen het ondernemerschap in moeten praten.De ZZP’er lijkt voor de nieuwe SER-voorzitter een niet meer weg te denken vanzelfsprekendheid. Mensen willen volgens haar onafhankelijk en zelfstandig zijn en moeten dan maar ondernemer worden. Helmers vraagt zich af of de dochter van Hamer wel geschikt is voor het ondernemerschap. "Dat mensen onafhankelijk en zelfstandig willen zijn wil nog niet zeggen dat ze dan maar ZZP’er moeten worden."Willen en kunnen"De kans is natuurlijk heel goed aanwezig dat de dochter van Mariëtte Hamer helemaal niet tot wasdom komt als ze ondernemer wordt. Ik kan nog begrijpen dat de dochter dit misschien zélf heel graag wil, maar we moeten wel in gesprek met de 16-jarige dochter. Als blijkt dat Nederland haar talenten op een veel handigere manier kan benutten, dan moeten we het idee van ‘ondernemerschap’ zo snel mogelijk uit haar hoofd praten", aldus Helmers. Ondernemerschap "Waarom praten we iedereen toch maar dat ZZP-schap in? De focus moet gericht worden op de vraag hoe we al het talent dat we hebben, het beste kunnen benutten. Dat hoeft zeker niet altijd 'ondernemerschap' te zijn." zegt Helmers. "Mariëtte Hamer gaat uit van het oude dogma: 'Ondernemerschap is de smeerolie van de samenleving'. Maar dat dogma is achterhaald: talentontplooiing en het benutten van talent is de nieuwe smeerolie. We verkwisten kansen als we mensen ‘maar’ ondernemer laten zijn omdat ze dat zelf heel graag willen." Geen verbod Overigens willen we geen verbod aan de dochter van Mariëtte Hamer opleggen, zo benadrukt Helmers. "Iedereen moet het recht hebben en de kans krijgen om te mislukken, als ondernemer. Maar de grote hamvraag is of dit op kosten van de gemeenschap moet. Als we iedereen ‘maar’ ondernemer laten worden, dan vertragen we niet alleen de economische groei, we verspillen niet alleen talent maar deze potentiële mislukkers profiteren ook nog – voordat ze failliet gaan of stoppen – van allerlei fiscaliteiten. Nederland als geheel kan zich dat niet permitteren. We moeten nu echt eens structurele maatregelen gaan nemen om de financiële huishouding van de staat op orde te krijgen. Nederland moet geen kleuterspeelplaats worden waar we fijn van alles en nog wat blijven proberen." OproepHelmers doet een duidelijke oproep aan de SER-voorzitter: "Probeer eerst te ontdekken in welke rol uw dochter het beste tot uiting zal komen. En stimuleer uw dochter dán om die rol aan te nemen. Dring haar geen ondernemerschap op ook al zegt het meisje zelf dat ze dat heel graag wil. We willen gebruik maken van het talent van uw dochter. Niet per se van haar ondernemerschap. Dat is beter voor Nederland."