Nieuws Actueel

'Niet meer werkenden door lagere lasten'

Van onze redactie 14 februari 2015

Wat volgens hen wel helpt, zijn fiscale prikkels voor jonge moeders met jonge kinderen om meer te gaan werken. Ook het beperken van de steun voor lagere inkomens, bijvoorbeeld het verlagen van de bijstandsuitkeringen, heeft effect. Maar dat heeft weer het nadeel dat de inkomensongelijkheid stijgt.

Volgens de CPB-onderzoekers is algemene lastenverlichting een te ongericht instrument om meer mensen aan het werk te krijgen. Het is volgens hen beter om het voor mensen die nog niet werken financieel aantrekkelijker te maken om aan de slag te gaan. Dat kan bijvoorbeeld door de financiële tegemoetkoming voor moeders met jonge kinderen te verlagen.