Nieuws Actueel

'Niet toestaan van uitbreiding Dierenhotel Hof van Twente geen onrechtmatige beslissing'

Van onze redactie 10 juli 2015

Dierenhotel Charel van Tendeloo

De Raad van State oordeelde dat de voorziene uitbreiding van het pand naar een oppervlakte van 313 vierkante meter én de uitbreiding van de opvangcapaciteit van 80 naar 120 honden dusdanig ingrijpend is, dat de gemeenteraad wel degelijk in haar recht stond om te weigeren.BurenDe gemeenteraad heeft volgens de Raad van State terecht het feit dat de afstand tussen dierenhotel en buren bij lange na geen 100 meter is, zoals een richtlijn van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten voorschrijft, meegenomen in haar afweging.DierenhotelDaarnaast stelt de Raad van State dat de gemeenteraad wel degelijk de belangen van het dierenhotel heeft meegewogen. Blanke bestreed dat.

Foto: Charel van Tendeloo