Nieuws Actueel

Niet voldaan aan verrekenbeding

Toen we trouwden, stelden we huwelijksvoorwaarden op om aansprakelijkheid te beperken. We hebben niks bijgehouden voor de jaarlijkse verrekenverplichting. Hebben we nu een gemeenschap van goederen?

Jolande van Loon 6 juni 2016

Divorce 619195 1920

Helaas is dat vaak het geval. Jullie hebben elke gemeenschap van goederen uitgesloten en een periodiek verrekenbeding afgesproken. Inkomen uit arbeid - niet besteed aan het huishouden - moet jaarlijks worden gedeeld. In praktijk doet men dat zelden en ontstaat onduidelijkheid over de eigendom van het vermogen. Dus wordt aangenomen dat dat gezamenlijk is. EchtscheidingBij faillissement, maar ook echtscheiding moet dan 50/50 worden afgerekend. Zo'n situatie kan worden voorkomen door: (1) de huwelijksvoorwaarden te wijzigen en (2) een afspraak vast te leggen over reparatie van het niet-uitgevoerde beding (een vaststellingsovereenkomst). Verschillende regelingen kunnen worden getroffen voor overlijden en echtscheiding. Voor erfbelasting pakt het vaak het beste uit om bij overlijden te kiezen voor verrekening alsof een wettelijke gemeenschap van goederen bestond. Voor de wijziging huwelijkse voorwaarden is sinds kort geen machtiging van de rechter meer nodig, dus een update is eenvoudig. Vaak is dit een snelle, efficiënte manier om erfbelasting te besparen. Het is sowieso verstandig elke 5 jaar te laten checken of de huwelijkse voorwaarden (en testamenten) nog voldoen.

Jolande van Loon is notaris bij Ploum Lodder Princen. Heb jij een goede ondernemersvraag? Stuur deze naar: vraag@deondernemer.nl.