Nieuws Actueel

Nieuw beleid in Almelo: het hele jaar het terras op

Van onze redactie 26 maart 2015

Terrasalmelo fransnikkels

In het beleid staat dat een terras maximaal 4 meter diep mag zijn, gerekend vanaf de gevel van het pand. Het terras mag dan over de hele breedte van het pand worden aangelegd. Er zijn echter een aantal plekken waar een uitzondering wordt gemaakt. Die locaties zijn aan de Kerkstraat, de Koornmarkt en het Amaliaplein.

Wetshuys

Het terras van het Wetshuys aan de Koornmarkt mag aan de zijkant 8 meter diep zijn. De terrassen van het Hookhoes en Ibiza Almelo op het Amaliaplein mogen 5 meter diep zijn en het terras van Willem de Vierde op hetzelfde plein mag 8 meter diep zijn. Ook het terras van de Stadsbrasserie aan de Kerkstraat mag groter, namelijk 5 meter diep.

Koninklijke Horeca Nedeland

Het beleid is opgesteld in overleg met Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Almelo. Die heeft aangegeven zich te kunnen vinden in het beleid. De meeste terrassen voldoen al aan de eisen die nu in het nieuwe beleid worden vastgelegd. Op enkele plekken moeten nog wel aanpassingen worden gedaan.

Er geldt een overgangsperiode van twee jaar voor de terrassen die nu al gebouwd zijn zonder omgevingsvergunning. De horecaondernemers krijgen twee jaar de tijd om hun terras zo aan te passen dat die binnen de nieuwe regels valt. Over twee jaar wordt er handhavend opgetreden als de regels worden overtreden.

Niet overal terrassen

Het nieuwe beleid betekent overigens niet dat overal permanente terrassen kunnen komen. Plannen worden getoetst aan de nieuwe welstandscategorie terrassen. En voor horecazaken in monumentale gebouwen gelden nog weer strengere eisen. Bijvoorbeeld het Wetshuys, Nielz en The Shamrock zitten in een gemeentelijk- of rijksmonument. De aanleg van een terras is daar monumentenvergunningplichtig.

Foto: Frans Nikkels