Nieuws Actueel

Nieuw kennisplatform voor beleggers

Rik Nizet 21 oktober 2015

Beurs kennisplatform beleggers 335

Schroders introduceert het nieuwe online kennisplatform: Schroders IncomeIQ. IncomeIQ wil beleggers helpen de persoonlijke gedragsvalkuilen te herkennen die van invloed zijn op hun beleggingsbeslissingen en hun kennis en inzicht op het gebied van inkomensbeleggen, ofwel hun 'incomeIQ', te verbeteren. Het platform is ontworpen in samenwerking met Joe Gladstone, gedragswetenschapper en PhD-onderzoeker van de Universiteit van Cambridge. IncomeIQ volgt op de Schroders Beleggingsbarometer, het grote jaarlijkse onderzoek naar de emoties van de Nederlandse particuliere belegger dat Schroders vorige week publiceerde.

De positieve kantMensen hebben de neiging zaken altijd van de positieve kant te bekijken. Ze denken niet altijd logisch of rationeel na. In een recent onderzoek van Schroders verklaarde 88 procent van de ondervraagden dat zij gemiddeld of beter dan gemiddeld zijn in het nemen van beleggingsbeslissingen. OverschattenIn het algemeen echter overschatten mensen hun beleggingstalent en deze zelfoverschatting kan tot beoordelingsfouten leiden waardoor zij minder goede of zelfs verkeerde beleggingsbeslissingen nemen. Met incomeIQ krijgen beleggers inzicht in hun eigen beleggingsprofiel en denkpatronen die van invloed zijn op hun beleggingsbelissingen. De resultaten van de incomeIQ-test geeft hun richtlijnen en tips waarmee zij beter onderlegde beslissingen kunnen nemen.

RendementenAangezien de beleggingsrendementen momenteel laag zijn en de rentes bijna tot een historisch dieptepunt zijn gedaald, bieden de traditionele bronnen van inkomen, zoals obligaties en spaargeld, beleggers niet voldoende inkomsten om hun inkomensdoelen te bereiken. Daarom zoeken beleggers naar alternatieve bronnen van inkomen. Maar hebben ze genoeg kennis om de juiste keuzes te maken? En zijn zij zich bewust van hun eigen psychologische valkuilen?

Financiële gezondheid"Het probleem met onbewuste neigingen is dat beleggers hierdoor ongemerkt hun financiële gezondheid in gevaar brengen. Beleggers die zich hier meer bewust van zijn, staan sterker in hun schoenen en zijn beter toegerust om een holistische beleggingsstrategie te volgen, die rekening houdt met hun inkomensdoelen, risicobereidheid en gedragsneigingen", licht Joe Gladstone, gedragswetenschapper en PhD-onderzoeker aan de Universiteit van Cambridge toe.

"Uit opmerkingen van klanten en de Investment Trends Survey 2015 van Schroders bleek dat er een groot gebrek aan kennis bestaat als het gaat om de menselijke psychologie, financieel gedrag en de invloed daarvan op beleggingsbeslissingen", legt Hein Kuijpers, Head Intermediary Sales Netherlands bij Schroders, uit. "Gezien de aanhoudende vraag naar beleggingen die inkomen opleveren, vindt Schroders het belangrijk dat beleggers beschikken over de kennis die zij nodig hebben. IncomeIQ is een kenniscentrum waar beleggers inzicht kunnen krijgen in hun eigen profiel en richtlijnen en handvatten vinden om hen te helpen betere beleggingsbeslissingen te nemen."