Nieuws Actueel

Nieuw ontslagrecht: Nu ontslaan of wachten tot na 1 juli

Rik Nizet 23 maart 2015

Nieuw ontslagrecht groot

Werkgevers kijken al volop naar het nieuwe ontslagrecht, dat op 1 juli ingaat. Juristen onderzoeken in opdracht van werkgevers of het goedkoper is om juist nu al iemand te ontslaan of te wachten tot na 1 juli als er een minder hoge vergoeding betaald hoeft te worden. Dat zeggen meerdere arbeidsjuristen en de Vereniging van Arbeidsrechtadvocaten, VAAN, tegen de NOS.Lees ook:Kostbare fout in ontslagrecht

Het nieuwe ontslagrecht moet het eenvoudiger en goedkoper maken om mensen te ontslaan. Nu kan de ontslagvergoeding nog oplopen tot vier of vijf ton, straks zijn die vergoedingen aan een (veel lager) maximum gebonden.

Vóór 1 juliHet bijhouden van een goed dossier over de werknemer in kwestie wordt onder het nieuwe ontslagrecht essentieel. Volgens de juristen heeft de meerderheid van de werkgevers die dossiers echter niet op orde en willen sommigen daarom juist vóór 1 juli al van mensen af.Vrees voor nieuwe ontslagvergoedingBedrijven met veel seizoenswerkers maken zich zorgen over de nieuwe ontslagvergoeding die op 1 juli van kracht wordt. Door de nieuwe regels moeten ze mensen met een tijdelijk dienstverband veel eerder zo'n vergoeding gaan betalen. De vereniging van recreatieondernemers Recron vraagt minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) op haar website de regels aan te passen.Niet dubbel betalen bij ontslagWerkgevers die na 1 juli personeel ontslaan, moeten volgens de nieuwe Wet Werk en Zekerheid werknemers een transitievergoeding meegeven. Als werkgevers op dat moment ook gebonden zijn aan andere afspraken met werknemers, gaan echter die afspraken voor. Werkgevers hoeven dus niet dubbel te betalen. Dat is de kern van een overgangsregeling van minister Asscher van Sociale Zaken, waarmee het kabinet heeft ingestemd. Op grond van de Wet werk en zekerheid is de werkgever, als is voldaan aan de voorwaarden, bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst een transitievergoeding verschuldigd indien de beëindigingsprocedure bij UWV of kantonrechter is gestart op of na 1 juli 2015. De Ministerraad heeft, op voorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ermee ingestemd om twee ontwerpbesluiten over de transitievergoeding voor advies aan de Raad van State te zenden.