Nieuws Actueel

Nieuwe heffing eigenaar bedrijfspand

Rik Nizet 22 april 2014

Eigenaren van een bedrijfspand in een zogeheten bedrijveninvesteringszone (BIZ) kunnen vanaf volgend jaar worden aangeslagen voor een BIZ-heffing. De heffing wordt gebruikt voor bijvoorbeeld een betere beveiliging van het terrein of extra groenonderhoud. Deze heffing, die in samenspraak met de gemeente wordt opgelegd, was tot nu toe alleen voor gebruikers/huurders van bedrijfspanden.De nieuwe heffing staat in de Wet op de bedrijveninvesteringszones, een voortzetting van de Experimentenwet. Minister Kamp van Economische Zaken: “Zowel ondernemers als gemeenten hebben belang bij investeringen in de bedrijfsomgeving. Voor het bedrijfsleven is de kwaliteit en veiligheid van de bedrijfsomgeving een belangrijke factor voor de aantrekkelijkheid van een onderneming voor klanten. Voor de lokale overheid is een veilige en leefbare openbare ruimte van belang om bedrijven (werkgelegenheid) en bezoekers aan te trekken.”

112 BIZ’sEen bedrijveninvesteringszone komt tot stand op initiatief van de ondernemers. Het is een prima oplossing gebleken voor de benodigde financiering, een evenwichtige verdeling van de kosten en goede afspraken met de gemeente. Tot eind 2011 was het mogelijk om een bedrijveninvesteringszone op te richten. Hiervoor was de tijdelijke Experimentenwet BI-zones gemaakt. Deze wet is nog geldig, maar alleen voor een BIZ die al is opgericht voor eind 2011.

Er zijn in totaal 112 BIZ's opgericht. Ruim 80 meer dan werd verwacht. De overheid wil daarom het experiment met de BIZ permanent maken.

EvaluatieUit een evaluatie van de Experimentenwet, in 2012 uitgevoerd door bureau Berenschot, blijkt dat er behoefte is aan een dergelijke oplossing. Alleen zou de verdeling van de lasten beter kunnen. Uit de toelichting op de wijzigingen in het wetsvoorstel: “Dit wetsvoorstel maakt het mogelijk ook eigenaren van onroerende zaken een BIZ-heffing op te leggen. Daarnaast wordt de drempel om voortijdig een BIZ te kunnen beëindigen enigszins verhoogd, en tot slot wordt voorgesteld om de BIZ-bijdrage ook ten goede te laten komen aan activiteiten op of via het internet.”Lees veder.