Nieuws Actueel

Nieuwe hoogspanningskabels langs N823 bij Eibergen

Van onze redactie 26 oktober 2015

Image 5376117

Al weken is de Needseweg net buiten Eibergen een bouwput voor het verleggen of opnieuw aanleggen van leidingen. En dat gaat in deze omgeving nog tot na de jaarwisseling door, is de verwachting. Eerder is al aan water en gas gewerkt, nu is netbeheerder Liander aan de beurt. Vanaf het verdeelstation aan de Needseweg, dat van de Overijsselse college Enexis is en aan het eind van diens bovengrondse 110 kiloVolt-leiding ligt, worden nieuwe 10 kV-hoogspanningsleidingen getrokken.

Kabels De mannen van aannemer Hak moeten deze middag aan het trekken. Maar dan liever beheerst dan met dommekracht. Want de kabels mogen dan een enorme elektrische spanning aankunnen, met machinaal fysiek getouwtrek kan alles kapot. Zeker het aluminium in de kabels.

Buizen Over een lengte van honderden meters worden de kabels voorzichtig aan een transportkabel door geleiders getrokken. Op enkele punten worden de kabels door buizen geleid.

Facebook Het werk aan de nutsvoorzieningen ten behoeve van de aanleg van de N18 wordt op de voet gevolgd door videofilmers van Videoclub Borculo. Op initiatief van Needenaar Willem Kootstra documenteren filmers het project. Tussendoor wordt materiaal deels al vertoond op een nog in te richten Facebook-pagina.

Hier een visuele impressie: