Nieuws Actueel

Nieuwe kabinetsaanpak jihadisme komt moeizaam van de grond

Van onze redactie 15 januari 2015

Met 38 maatregelen, rijp en groen, zowel preventief als repressief, wil het kabinet het oprukkende jihadisme de kop indrukken. Bijna 5 maanden na de presentatie van het actieplan zijn verschillende onderdelen nog lang geen realiteit. In de Tweede Kamer klonk al gemor over getreuzel door het kabinet.

Behoefte Grote wetsvoorstellen liggen nog ter consultatie bij adviesorganen, zoals het voorstel om het Nederlanderschap van terroristen af te pakken en de wet die regelt dat gemeenten radicalen kunnen dwingen om te verhuizen.

De aangekondigde 'nationale vertrouwenspersoon' voor sleutelfiguren in de moslimgemeenschap komt er niet. Volgens een kabinetswoordvoerder blijkt na een rondgang dat er geen behoefte is aan een centrale figuur die moslims helpt stelling te nemen tegen jihadisme. "Men wil wel ervaringen uitwisselen."

Aanhouding Het landelijke expertcentrum dat gemeenten en maatschappelijke organisaties helpt bij signalering van radicalisme zou per 1 januari ingesteld zijn, maar dat wordt 'naar verwachting' een maand later. Verder is het geplande Nationaal Meldpunt radicalisering ondergebracht bij het bestaande Meld Misdaad Anoniem.

De hulp aan spijtoptanten die afscheid willen nemen van het jihadisme via de 'exit-faciliteit', moet nog worden opgestart. Dat gebeurt op korte termijn. Intussen worden op basis van bestaande wetten jihadisten wel opgepakt, paspoorten afgepakt, tegoeden bevroren en uitkeringen stopgezet. Ook worden jihadistische social media-accounts verwijderd.