Nieuws Actueel

Nieuwe verzekeraar ANNO12 stopt ermee

Van onze redactie 8 april 2015

Image 4284009

Woensdag maakte initiatiefnemer Rob Adolfsen bekend dat alle activiteiten worden stopgezet en dat de vorig jaar verkregen zorgverzekeringsvergunning weer is ingeleverd bij De Nederlandsche Bank.

Adolfson betreurt het dat aan de al jaren lopende poging om een vernieuwende zorgverzekeraar van de grond te tillen een eind komt: "Het is niet geworden wat we gehoopt hadden, en ANNO12 heeft ook niet de verandering kunnen brengen die zo hard nodig is. De uitdaging bleek te groot. Maar ondanks het teleurstellende eindresultaat en het pijnlijke besluit om te moeten stoppen, kijken we terug op een enerverend en uniek project."

Om te beginnen waren er minimaal 10.000 verzekerden nodig. Dat aantal werd bij lange na niet gehaald.

Jaarcijfers De komende weken worden de jaarcijfers 2013/2014 beoordeeld door de accountants. Na goedkeuring van deze cijfers door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt overgegaan tot vereffening van het resterende vermogen met de houders van certificaten van aandelen.

Anno12 zou de eerste nieuwe zorgverzekeraar zijn in ruim 20 jaar. Verzekerden konden voor 850 euro mede-eigenaar worden en zo niet alleen delen in winst maar ook medezeggenschap hebben over beleid.