Nieuws Actueel

Nijhuis Bouw ruilt grond met gemeente Borne

Van onze redactie 19 maart 2015

Bouw nieuwbouw Hollandse Hoogte

Nijhuis had aan de Oude Deurningerweg ruim 3 hectare grond in bezit. Op die plek is in de toekomst een deel van de nieuwbouwwijk Bornsche Maten gepland. In ruil voor aankoop van de grond koopt Nijhuis Bouw van de gemeente zestig bouwrijpe kavels. De ontwikkelaar gaat daar dertig rijtjeswoningen en dertig twee- onder-eenkappers of vrijstaande woningen op bouwen. Het onlangs in verkoop gebrachte project Hoge Heren Borne, in het zuidelijke deel van Bornsche Maten, valt hier ook onder.

Singelwonen

Dit plan bevat 42 woningen in het plandeel Singelwonen, die bijna allemaal al onder optie zijn vergeven. De overige achttien bouwkavels worden elders in de Bornsche Maten gerealiseerd. F.J. Kattenpoel van Nijhuis Bouw en wethouder Mulder tekenden woensdag de bouwovereenkomst.