Nieuws Actueel

Nijverdalse centrumwinkeliers luiden noodklok

Van onze redactie 7 november 2014

In een brandbrief aan de Hellendoornse gemeenteraad schetsen ze de neerwaartse spiraal waarin het centrum terecht is gekomen. Het winkelhart trekt steeds minder mensen, die ook nog eens minder besteden. Dat zorgt voor dalende omzetten van de winkeliers, toenemende leegstand van winkelpanden en minder gezelligheid in de dorpskom.

ConcurrentieZe stellen dat de invoering van betaald parkeren die neerwaartse spiraal nog heeft versterkt en daarom – met uitzondering van de parkeergarage – weer moet worden afgeschaft. Ze concluderen dat de concurrentie met bijvoorbeeld Rijssen op dit moment verloren is, ‘waar het winkelend publiek bij betere winkels terecht kan zonder parkeergeld te betalen’. Ze benadrukken dat het ingrijpend verbouwde winkelhart op zich genoeg potentie heeft om deze crisis te overwinnen.VerkeerNa 11 december raast het doorgaande verkeer tussen Almelo en Zwolle door de Combitunnel en hierdoor neemt de hoeveelheid gemotoriseerd verkeer in de Grotestraat met ongeveer twee derde af. Dat biedt volop kansen om van deze straat een aantrekkelijk winkel- en verblijfsgebied te maken, dat bovendien het winkelhart met de Paarse Poort verbindt.

Foto: Bert Kamp