Nieuws Actueel

NL aan top snelgroeiende bedrijven

Nederland scoort bovengemiddeld goed als het gaat om het percentage snelgroeiende bedrijven. Dit blijkt uit de nieuwe ScaleUp Dashboard van Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) en het Erasmus Centre for Entrepreneurship (ECE). ScaleUp Dashboard is een nieuw, jaarlijks onderzoek naar snelgroeiende bedrijven in Nederland en wordt gehouden onder leiding van Justin Jansen, professor Corporate Entrepreneurship aan RSM.

De Ondernemer 11 november 2015

Rotterdamsnelgroeiendebedrijven1065

"De snelgroeiende bedrijven hebben 70.000 nieuwe banen gecreëerd in een periode van drie jaar. Ze zijn daarmee de ruggengraat van onze economie. Het gaat hierbij dus over minder dan een half procent van alle bedrijven in Nederland die verantwoordelijk zijn voor dit grote aantal nieuwe banen", stelt Jansen.

Drastische dalingJansen waarschuwt voor een hosanna hosanna-stemming. "Ondanks deze sterke uitgangspositie is het percentage aan snelgroeiende bedrijven in Nederland echter drastisch gedaald. Om de voorsprong te behouden zullen we ons meer moeten richten op het stimuleren en faciliteren van snelgroeiende bedrijven."Economische teruggang"De economische teruggang gedurende de afgelopen jaren vormt een van de belangrijke oorzaken voor de teruggang in het aandeel snelgroeiende bedrijven. Ondanks positieve signalen over de concurrentiekracht van Nederland blijkt het voor Nederlandse bedrijven nog steeds erg moeilijk om nieuwe groeimarkten te betreden en meer waarde te creëren dan voorheen."

Scale-up natiesUit de ScaleUp Dashboard blijkt dat 5,4 procent van de Nederlandse bedrijven met meer dan 10 medewerkers een snelgroeiend bedrijf is. "Dat percentage ligt ruim boven het percentage snelgroeiende bedrijven dat zich in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland of Frankrijk bevindt, juist die landen die de afgelopen jaren zijn genoemd als de scale-up naties van Europa", aldus Jansen. Ondanks dat de absolute aantallen snelgroeiende bedrijven in die landen hoger zijn, blijkt Nederland relatief meer snelgroeiende bedrijven te hebben met een jaarlijkse groei van minstens 20 procent gedurende een driejarige periode. In het Verenigd Koninkrijk kan 4,6 procent van de bedrijven met meer dan 10 medewerkers worden geclassificeerd als een snelgroeiend bedrijf, in Frankrijk en Duitsland liggen deze percentages zelfs nog iets lager.

Omzet verdubbelenDe ScaleUp Dashboard heeft alle snelgroeiende bedrijven van Nederland in kaart gebracht. Gedurende de periode 2011-2014 hebben deze bedrijven een gemiddelde omzetgroei gerealiseerd van 119 procent en is de werkgelegenheid bij deze bedrijven toegenomen met 125 procent. Gemiddeld is een snelgroeiend bedrijf in de afgelopen drie jaar gegroeid van 20 naar 45 fulltime medewerkers. Een van de belangrijkste uitdagingen voor snelgroeiende bedrijven is dan ook om ambitieuze en goedopgeleide mensen aan te kunnen trekken.

Specifieke oplossingenJansen stelt dat de recentelijke positie van Nederland als een van de meest concurrerende landen van de wereld een goed uitgangspunt is. "Maar we zullen ons moeten realiseren dat snelgroeiende bedrijven uitdagingen hebben die meer specifieke oplossingen vergen. Uit de ScaleUp Dashboard blijkt dat de meeste snelgroeiende bedrijven tussen de 10 en 50 medewerkers hebben. Dit zijn veelal jongere MKB bedrijven die vaak niet alleen een goed product of dienst hebben maar ook de ambitie om sneller te groeien, maar spaak lopen op financiering, leiderschapskwaliteiten, het aantrekken van nieuwe mensen en de toegang tot nieuwe groeimarkten. Ze zijn dus in potentie een snelgroeiend bedrijf, maar hebben moeite om de groeispurt daadwerkelijk te realiseren."

Ambitieus doel"Ik zou willen pleiten voor een ambitieus doel om in drie jaar tijd 500 nieuwe snelgroeiende bedrijven in Nederland te realiseren. Dat is 1 procent van alle bedrijven in Nederland met meer dan 10 medewerkers.", aldus Jansen.