Nieuws Actueel

‘Noaberbig’ kan tot gezondere varkens leiden

Van onze redactie 29 juli 2015

Arjan Schuttert Bert Kamp

Verbeterd dierenwelzijn, minder antibioticagebruik en een hogere opbrengst voor de boeren, dat zou het resultaat moeten zijn van het project, hoopt en denkt dierenarts Arjan Schuttert van Dierenartsenpraktijk de Hagmolen/Oosthof in Ambt Delden. In de Achterhoek en Salland draait de ‘Noaberbig’ al. Schuttert verwacht dat Twente snel zal volgen. ,,Het idee is dat varkenshouders als goede buren informatie uitwisselen over hun bedrijfsvoering en zo van elkaar leren en elkaar scherp houden.” Want naast vaccinatie is goede zorg voor de varkens en goede hygiëne essentieel om verspreiding van het PRRS-virus tegen te gaan. Vaccinatie kan abortus blauw namelijk niet volledig voorkomen. ,,Het werpt een dam op, maar bij een grote concentratie van het virus helpt het niet meer”, aldus Schuttert.Blauwe orenPRRS is als virus sluimerend aanwezig. Vaccinatie kan ziekte voorkomen, maar het virus blijft ook dan nog maanden aanwezig, waardoor makkelijk besmetting kan optreden. Directe verschijnselen van de ziekte is het ontstaan van luchtwegproblemen bij biggen en vroeggeboorten bij zeugen. Dat ging bij het ontstaan van de ziekte begin jaren negentig gepaard met blauwe oren, vandaar de naam ‘abortus blauw’.VirusGebleken is dat het PRRS-virus zich over een afstand van 10 kilometer door de lucht kan verplaatsen. Door varkensbedrijven die dicht bij elkaar liggen intensief met elkaar te laten communiceren, kan het virus beter bestreden worden. ,,Er zijn uitgangspunten voor het op een goede manier houden van varkens en je zou kunnen zeggen dat, wanneer je je daaraan houdt, abortus blauw geen kans krijgt. Maar de praktijk leert dat het moeilijk is om tien criteria constant, 365 dagen per jaar, in de gaten te houden. De aandacht verslapt wel eens”, zegt Schuttert.

NoaberbigDoor middel van ‘Noaberbig’ - het oorspronkelijke idee is komen overwaaien vanuit de Verenigde Staten - houden naburige varkensbedrijven elkaar op de hoogte van de resultaten van de bestrijding van het virus. De infectiedruk wordt met bloedonderzoeken in de gaten gehouden. Dat is vooral ook belangrijk omdat elk bedrijf zijn eigen ‘golfbeweging’ heeft in het verloop van een infectie. Schuttert: „Dus het kan zijn dat je er als bedrijf net van af bent en je via een buurman opnieuw besmet raakt.”Minder antibioticaEen betere bestrijding van abortus blauw is belangrijk, want kenmerk van het virus is dat de weerstand van de varkens lager wordt. Ze zijn dus vatbaarder voor allerlei ziektes, die weer bestreden worden met antibiotica. Neveneffect van ‘Noaberbig’ is dus vermindering van het gebruik van antibiotica. „De laatste jaren is het antibioticagebruik bij varkens al met 60 procent afgenomen. Dat moet naar 70 procent kunnen met behulp van ‘Noaberbig’.”Schuttert hoopt dat de verschillende studieclubs van varkenshouders in Twente geactiveerd worden door ‘Noaberbig’. Ook omdat het financieel voordeel oplevert. Behandeling van zieke dieren kost immers geld en gezonde dieren leveren gewoon meer op.Dierenarts Valentijn Thuring van Varkensartsen Twente Salland in Harbrinkhoek en Den Ham verwacht zeker dat het initiatief navolging krijgt in Twente. „Ik juich het van harte toe, maar het staat nog in de kinderschoenen. Het zal nog een lange weg worden. De bestrijding van PRRS is zo sterk als de zwakste schakel. Ik zie een belangrijk rol voor de overkoepelende organisaties als LTO Nederland en de Nederlandse Vakbond Varkenshouders. Die zullen de aanzet moeten geven. Dierenartsenpraktijken zullen daarna het voortrekwerk moeten doen.”

Foto: Arjan Schuttert (Bert Kamp)