Nieuws Actueel

Nog 70 jaar loonongelijkheid

Rik Nizet 6 maart 2015

Loonkloof beroepen middelgroot

De inkomensverschillen tussen mannen en vrouwen blijven wereldwijd nog zeventig jaar bestaan als de ontwikkelingen daarin zo traag blijven gaan als nu. Daarvoor heeft de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) van de Verenigde Naties gewaarschuwd.

Vrouwen verdienen gemiddeld slechts 77 procent van het salaris dat mannen voor hetzelfde werk krijgen, slechts 3 procentpunt meer dan twintig jaar geleden. Naast het inkomensverschil kampen vrouwen ook nog met een salarisverschil als ze kinderen krijgen. Vrouwen met kinderen verdienen minder dan vrouwen die kinderloos blijven en het verschil groeit bij elk kind dat ze krijgen, constateert de ILO.

ArbeidsparticipatieOok het verschil in arbeidsparticipatie is maar amper veranderd in de afgelopen jaren. Wereldwijd werkt 77 procent van de mannen en precies de helft van de vrouwen. ,,De overheersende conclusie na twintig jaar is dat, ondanks marginale vooruitgang, we nog jaren, zelfs tientallen jaren nodig hebben voordat vrouwen dezelfde rechten en voorrechten hebben als mannen'', zei ILO-woordvoerder Shauna Olney tegen The Guardian.

Vrouwen met twee kinderen verdienen in Nederland, België, Ierland, Spanje en Portugal bijna 10 procent minder dan vrouwen zonder kinderen, blijkt uit een vergelijking tussen elf landen in het rapport. In Groot-Brittannië is dat verschil zelfs 25 procent. In Frankrijk, Italië en Denemarken verdienen vrouwen met twee kinderen juist iets meer dan kinderloze werkneemsters.