Nieuws Actueel

Nog geen eind aan gesleep met vluchtelingen

Van onze redactie 30 oktober 2015

Image 5387465

Gemeenten en provincies lieten de afgelopen weken luid en duidelijk weten dat ze niet van plan zijn om grote tentenkampen zoals Heumensoord te bouwen. Ze bieden liever kleinschalige opvang aan. Minister Plasterk, die eerder op grote kampen aandrong, toont begrip. Die kleinschalige opvang komt echter nog niet van de grond, en daardoor blijft de druk op de bestaande locaties onverminderd hoog.Eind september deed het kabinet een dringend appel op de gemeenten. Die moesten locaties aanbieden die voor langere tijd beschikbaar zijn. Daarin krijgen vluchtelingen onderdak voor wie nog geen plek is in een asielzoekerscentrum.Sinds de oproep van het kabinet hebben maar vijf gemeenten hun vinger opgestoken: Alphen, Amstelveen, Den Haag, Groningen en Oldambt. Samen zijn zij op niet al te lange termijn goed voor ruim 3000 bedden. Dat is echter niet genoeg om alle vluchtelingen onderdak te bieden. De afgelopen maand kwamen ongeveer 10.000 asielzoekers het land binnen. ,,Zolang er mensen in sporthallen moeten slapen, is er behoefte aan locaties voor langere termijn," zegt een woordvoerder van het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA).Volgens cijfers van het COA stonden begin deze week in minstens vijftien plekken in het land veldbedjes klaar in dit soort crisisopvanglocaties. Ongeveer 2000 asielzoekers zijn aangewezen op dit soort voorzieningen, ongeveer net zo veel als een maand geleden.In een brief heeft Den Haag gevraagd om 2000 tot 2500 plekken per provincie. Concrete aanbiedingen zijn er nog niet.Ondertussen zitten de azc's onverminderd vol. Steeds meer plekken worden bezet door vluchtelingen die al een verblijfsvergunning hebben, maar nog geen reguliere woning. Daarvan zijn er nu 15.440. Een paar maanden geleden lag dat aantal nog rond 13.000.Ook hier rust een zware taak op de schouders van gemeenten. In totaal moeten ze tot en met eind 2016 ongeveer 56.000 vluchtelingen huisvesten. Als dat niet gebeurt, wordt de 'prop' in de asielketen alleen maar groter.Kabinet en gemeenten spraken daarom af onorthodoxe maatregelen niet te schuwen. Het ombouwen van kantoren en scholen en de bouw van prefabwoningen en tijdelijke wooncontainers zijn nadrukkelijk in beeld. De extra woningbehoefte mag er niet toe leiden dat anderen geen sociale huurwoning kunnen krijgen.