Nieuws Actueel

Nog geen erkenning van Palestijnse staat

Van onze redactie 20 november 2014

Dat zei PvdA-minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken woensdagavond tijdens een debat in de Tweede Kamer over zijn begroting voor volgend jaar. Hij gaat verder dan zijn voorganger en partijgenoot Frans Timmermans, die zei dat een aparte Palestijnse staat het sluitstuk moet zijn van het vredesproces.

Voor Koenders zou die erkenning ook eerder kunnen. Hij wil dat niet alleen van de onderhandelingen tussen de partijen laten afhangen. Dat vredesoverleg is volgens hem wel belangrijk. Maar de minister steunt de lijn van de Britten. Die hebben aangegeven zich het recht voor te behouden om op enig moment zelf tot erkenning over te gaan als dat het vredesproces kan bevorderen.

Vredesonderhandelingen Erkenning van Palestina als staat is volgens Koenders nu niet aan de orde, omdat dat volgens hem op dit moment niet bijdraagt aan de hervatting van de vredesonderhandelingen. De PvdA-fractie had dinsdagavond aangekondigd de discussie over deze erkenning te willen aanzwengelen, wat volgens Koenders belangrijk is.

De sociaaldemocraten hebben er geen moeite mee om, in navolging van Zweden, de Palestijnse staat te erkennen. Maar in de Tweede Kamer is daar op dit moment geen meerderheid voor. Coalitiegenoot VVD wil niets weten van een eenzijdige erkenning van de Palestijnse staat. Ook PVV, CDA, SGP, ChristenUnie en de Groep Bontes/Van Klaveren zijn daar tegen.

EU Koenders wil dat de Europese Unie een ,,substantiële rol'' krijgt in het vredesproces, dat is vastgelopen. De Amerikanen sturen hier volgens hem ook op aan. Koenders noemde hervatting van het vredesoverleg tussen Palestijnen en Israël ,,essentieel''.

Het kabinet wil goede banden houden met zowel Israël als de Palestijnse Autoriteit. ,,We kunnen ons niet veroorloven om partij te kiezen’’, zei Koenders. Nederland wil volgens hem een veilige grens voor Israël en een levensvatbare Palestijnse staat. De bouw van Israëlische nederzettingen in bezet Palestijns gebied is illegaal, in strijd met internationaal recht en belemmert de tweestatenoplossing, aldus de minister.