Nieuws Actueel

Nog veel onzekerheid rond nieuw ontslagrecht

Van onze redactie 28 november 2014

Het grootste deel van de wet wordt pas volgend jaar juli van kracht. Maar de wet, die onder meer het ontslagrecht regelt, werpt zijn schaduw nu al vooruit. Volgens Koster en zijn vakgenoten zijn er grote bedrijven die wachten met ontslagrondes tot na 1 juli volgend jaar. Want dan verdwijnt de nu nog gebruikelijke, door de kantonrechter vastgestelde ontslagvergoeding. TransitievergoedingDeze ‘billijke vergoeding’ maakt plaats voor de veel lagere, maar wettelijke ‘transitievergoeding’ van maximaal 75.000 euro of een jaarsalaris, als dit hoger is dan 75.000 euro. Koster kent ook een groot bedrijf dat juist nu reorganiseert, omdat de ontslagvergoeding, hoe hoog misschien ook, minder kostbaar kan zijn dan de procedures (inclusief hoger beroep en cassatie) die na 1 juli volgend jaar kunnen worden aangespannen.MKB„Daar staat tegenover dat het voor het midden- en kleinbedrijf juist interessant is om nu overtollig personeel te ontslaan, omdat deze bedrijven nu de ontslagroute via het UWV kunnen kiezen. Dan hoeft geen ontslagvergoeding te worden betaald”, aldus Koster. „Na 1 juli geldt de transitievergoeding voor iedereen die minstens twee jaar bij een bedrijf in dienst is geweest. Of het nu gaat om iemand met een vast contract of een nulurencontract. In die gevallen wordt gekeken naar het gemiddeld aantal gewerkte uren over de laatste drie tot vijf jaar.”OntslagrouteAls een werkgever iemand wil ontslaan, moet hij na juli afhankelijk van de ontslaggrond naar het UWV of de kantonrechter. Het UWV behandelt bedrijfseconomische redenen en langdurige arbeidsongeschiktheid. „Een werknemer die het met zijn ontslag niet eens is, kan naar de kantonrechter. Als die de ontslaggrond niet erkent en het ontslag dus niet goedkeurt, dan moet er alsnog worden onderhandeld over een ontslagvergoeding. Die zal altijd hoger zijn dan de transitievergoeding”, zegt Koster. Komen werkgever en werknemer er niet uit, dan resteert de mogelijkheid van hoger beroep en cassatie. „Een ontslagroute die veel geld en tijd zal kosten”, aldus Koster.