Nieuws Actueel

NS maakt weer winst

Martijn Vervest 15 augustus 2014

De Nederlandse Spoorwegen hebben het eerste half jaar afgesloten met zwarte cijfers. De NS haalde in de eerste 6 maanden van het jaar een nettowinst van 133 miljoen euro, vergeleken met een verlies van 76 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. Dit maakte het spoorbedrijf vrijdag bekend.Dit positieve resultaat is echter vooral een gevolg van incidentele posten. Zo kwamen de bedrijfslasten lager uit dan in 2013, vooral door een vrijval van voorzieningen, in verband met de afwikkeling van het Fyra-dossier met de Italiaanse fabrikant AnsaldoBreda. De spoorvervoerder leed in heel 2013 nog een verlies van 43 miljoen euro, vooral door de forse voorzieningen en afschrijvingen op de uit de dienst gehaalde Fyra-treinen.De bedrijfsopbrengsten van NS stegen het eerste half jaar met 94 miljoen euro door meer vervoersopbrengsten in Nederland bij de trein- en busactiviteiten. De extra omzet speelde voornamelijk in de consumentenmarkt. Op de zakelijke markt zag NS nauwelijks groei."Voor heel 2014 verwachten we dat de resultaatsverbetering zich doorzet, al is dit dus vooral door eenmalige posten'', liet financieel topman Engelhardt Robbe weten. ,,De vooruitzichten voor 2015 zijn minder positief door hogere lasten als gevolg van de nieuwe concessie. Mede gelet op de noodzakelijke investeringen in materieel zal NS dan ook onverminderd op de kosten moeten letten.''