Nieuws Actueel

Verbijstering na geknoei bij NS-dochterbedrijf Qbuzz

Van onze redactie 28 april 2015

Image 4887443

NS maakte vandaag bekend dat het twee bestuurders van Qbuzz/Abellio Nederland op non-actief heeft gesteld. NS kijkt ook of nadere disciplinaire maatregelen volgen tegen andere betrokken medewerkers. De medewerker van Veolia, die daar inmiddels niet meer werkt, zou per 1 mei in dienst treden bij Qbuzz, maar dat gaat niet door.De NS heeft excuses aangeboden aan de provincie Limburg en concurrent Veolia. Het bedrijf zegt het te respecteren als Abellio wordt uitgesloten van de aanbesteding. SchuldDe directie van Qbuzz/Abellio wijst met de vinger naar de NS. Volgens de directie is de inzet van de voormalige Veolia-medewerker getoetst door de afdeling juridische zaken van de NS. Ook was volgens het bedrijf de hoogste leiding van de NS volledig op de hoogte van de inzet van deze medewerker tijdens de aanbesteding.Volgens een woordvoerder van de NS is die lezing ,,fundamenteel onjuist''. Volgens de NS was bij de bedrijfsleiding alleen bekend dat op termijn wellicht een voormalige Veolia-medewerker in dienst zou treden. Bij de NS-leiding was niet bekend dat voor een constructie is gekozen die het concurrentiebeding zou schenden.

'Onacceptabel'Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën oordeelt hard over handelen van Qbuzz. Hij noemt die in een reactie ,,volstrekt onacceptabel''. Dijsselbloem stelt dat uit de informatie van NS een onthutsend beeld naar voren komt ,,van de cultuur, het beoordelingsvermogen en de integriteit van de betrokken Qbuzz-bestuurders en andere betrokken medewerkers''. De minister stelt vast dat ,,het bestaande geheel aan interne regels en controle de onregelmatigheden niet heeft kunnen voorkomen''. VerbijsteringDe Limburgse gedeputeerde Patrick van der Broeck (Openbaar Vervoer) is verbijsterd over de zaak. ,,Dit is heel zorgelijk. We gaan ons nu beraden op de ontstane situatie en wat onze vervolgstappen zijn.",,Het is niet in het belang van de reiziger in Limburg om daar nu al op vooruit te lopen. Onze juristen gaan dit nu verder onderzoeken en analyseren'', aldus de gedeputeerde.Wel adequaatDijsselbloem steunt het onderzoek dat de Raad van Bestuur instelt en verwacht dat dit de hoogste prioriteit krijgt. Hij zegt erop toe te zien dat dit onderzoek de toegezegde breedte en diepgang zal hebben. Dijsselbloem vindt wel dat de NS-directie adequaat heeft gereageerd op de eerste signalen over de onregelmatigheden en dat terecht een onderzoek is ingesteld. De acties die de directie neemt zijn ,,hard en ingrijpend maar terecht''. Hij zal in nauw contact blijven met NS over ,,de opzet, voortgang en uitkomsten van de analyse naar de interne regels, hun effectiviteit en de daaruit te treffen maatregelen''. Dijsselbloem is namens de Staat de enige aandeelhouder in NS.