Nieuws Actueel

LAKS: al 143.000 klachten over eindexamen

Van onze redactie 22 mei 2015

Image 4942956

Vrijdag waren er relatief weinig klagers: bij het vmbo net wat meer dan onder havisten en vwo-leerlingen. 'Meestal is dat omgekeerd', aldus een woordvoerster.Op het vmbo stonden aardrijkskunde, maatschappijleer 2, economie, dans en drama op het programma. Bij havo muziek en management & organisatie. Vwo'ers moesten aan de bak met Latijn en maatschappijwetenschappen.Op het Vossius Gymnasium in Amsterdam werd het examen Engels korte tijd onderbroken omdat een duif de aula was binnengevlogen en maar bleef rondfladderen. De ongeveer tachtig leerlingen werden verdeeld over lokalen en kregen tien minuten extra tijd ter compensatie. De duif bleef ongedeerd en is vrijgelaten.In totaal 206.300 leerlingen doen dit schooljaar eindexamen. De meeste zitten op het vmbo (110.270), de rest doet examen havo (57.580) of vwo (38.450).