Nieuws Actueel

NWO pompt half miljard in topsectoren bedrijfsleven

Rik Nizet 6 oktober 2015

Half miljard bedrijfsleven nwo 335

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) pompt ruim een half miljard euro in topsectoren van het bedrijfsleven met als doel het Nederlandse kennis- en innovatiesysteem te versterken. Het onderzoeksinstituut maakte dat deze week bekend. In totaal wordt een bedrag van 4,2 miljard euro geïnvesteerd, NWO draagt hier 550 miljoen euro aan bij. De NWO-bijdrage is bestemd voor hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek. Meer dan in de voorgaande jaren legt NWO het accent op thema’s en initiatieven die de zo noodzakelijke verbindingen leggen tussen onderzoeksgebieden en de topsectoren onderling. Daarmee verbindt NWO haar bijdrage aan de topsectoren met het bredere kader van onderzoek naar grote maatschappelijke uitdagingen en internationale samenwerking, zoals aangekondigd in haar Strategie 2015-2018. "Naast inzet op cross-overs, zetten we in op langere termijnsamenwerking en een betere aansluiting op de Europese agenda, een breed gedragen wens van de topsectoren. Hiermee verzilveren NWO, de topsectoren en individuele bedrijven in goede samenwerking de kansen voor de strategische agenda’s van de topsectoren. Ook anticiperen we op de Nationale Wetenschapsagenda die eind dit jaar wordt aangeboden aan het kabinet", licht NWO-voorzitter Jos Engelen toe.

Publiek-private samenwerkingVan de NWO-bijdrage wordt € 200 miljoen besteed aan onderzoek waar ook bedrijven aan meebetalen: publiek-private samenwerking. Een deel hiervan krijgt de vorm van samenwerkingsverbanden van langere duur. Voorbeelden hiervan zijn het programma in samenwerking met Wetsus en de Topsector Water voor onderzoek naar watertechnologie, en het Advanced Research Center for Nanolithography voor fundamenteel onderzoek naar technologie voor computerchips en processoren. De verbinding van onderzoek met het bedrijfsleven en publieke instellingen biedt kansen om Nederlandse kennis in producten en diensten toe te passen. Dit krijgt bijvoorbeeld vorm in het Lectorenprogramma, waarin lectoren van hogescholen praktijkgericht onderzoek doen bij de NWO-instituten en daarbij verbinding zoeken met (mkb-)bedrijven en aandacht schenken aan talentontwikkeling.

Internationaal niveauEen belangrijk aspect van de NWO-inzet voor 2016-2017 is de verbinding met grote maatschappelijke uitdagingen op nationaal en internationaal niveau. Zo is het aandeel van doorsnijdende en verbindende initiatieven binnen de publiek-private samenwerking ruim een derde (ca. € 75 miljoen van de € 200 miljoen). Daarnaast maakt NWO de aansluiting bij grote Europese onderzoeksprogramma’s. Met deze verbreding speelt NWO al in op de totstandkoming van de Nationale Wetenschapsagenda, waarin wetenschap, burgers en overheid gezamenlijk de belangrijkste onderwerpen formuleren voor onderzoek. Nationale WetenschapsagendaEnkele concrete initiatieven in 2016-2017 met een directe relatie tot de Nationale Wetenschapsagenda zijn:

Bouwstenen van levenCirculaire economieMaterials for sustainabilityBig Data Maatschappelijk Verantwoord Innoveren Complexiteit