Nieuws Actueel

NZa: meer onderzoek nodig naar zorgfraude

Van onze redactie 12 december 2014

Het onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, is vrijdag naar buiten gebracht. In de zorg gaat jaarlijks zo’n 90 miljard euro om. In 2012 werd er voor ruim 800 miljoen euro aan onregelmatigheden opgespoord. Dat wil overigens volgens de NZa absoluut niet zeggen dat het om fraude gaat, het kan ook zijn dat een declaratie per ongeluk verkeerd is ingevuld.

Makkelijkere regels Om deze foute declaraties te voorkomen, of de controle achteraf te verbeteren, adviseert de NZa het ministerie om de wetten en regels rond declaraties makkelijker te maken. Nu is het vaak niet helder wat wel en niet mag. De politiek zou zich ook moeten buigen over het vraagstuk controle versus privacy. Om foute declaraties vast te stellen, hebben verzekeraars inzage in het dossier nodig. Maar dan kan de privacy van patiënten in het gedrang komen.

Daarnaast ziet de NZa ook een grotere rol voor patiënten zelf weggelegd. Als zij de doktersrekening achteraf ook controleren, komen onregelmatigheden direct aan het licht. Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) had hier eerder ook al voor gepleit

Politiek In een reactie laten Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn weten ,,de aanbevelingen ter hand te nemen''. Een aantal aanbevelingen wordt direct meegenomen in lopende trajecten om de aanpak van fouten en fraude te versterken. De overige aanbevelingen nemen Schippers en Van Rijn mee in de plannen van komend jaar. De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijft ook de komende drie jaar verantwoordelijk voor de opsporing van declaratiefraude, besloot het kabinet vrijdag.