Nieuws Actueel

'Oad had nooit failliet hoeven gaan'

Bram de Vrind 5 januari 2015

De voormalige eigenaar van het failliete reisimperium Oad, de familie Ter Haar, eist 80 miljoen euro aan schade van de Rabobank. In stukken die dinsdag bij de rechtbank in Utrecht worden gedeponeerd, stelt de aandeelhoudersfamilie dat het reisbedrijf door de onnodige kredietopzegging door de afdeling bijzonder beheer van de bank failliet is gegaan. Daardoor verloren circa 1600 mensen hun baan en leden crediteuren, waaronder de Stichting Garantiefonds Reisgelden, een strop van tientallen miljoenen.

Tafelzilver Oad geveild

"Er is een oorlogskas tot de Hoge Raad en terug. We willen gerechtigheid en eerherstel. Oad had nooit failliet hoeven gaan", bevestigde familiewoordvoerder Jan Driessen aan De Telegraaf. De familie Ter Haar heeft een deel van het geld dat in 2013 aanvankelijk bedoeld was voor een extra kapitaalinjectie, circa 7,5 miljoen euro, gereserveerd om tot aan de Hoge Raad te procederen, zegt een woordvoerder. 'Er is een oorlogskas.'

Rabobank heeft de familie Ter Haar op 11 december per brief een contra-claim in het vooruitzicht gesteld. Volgens juristen van de bank is de claim kansloos en dient die louter om de reputatie van de bank te schaden.

Het uit 1924 stammende familiebedrijf ging in september 2013 failliet nadat Rabobank de kredietlijn van 20 miljoen euro had opgezegd. Volgens de bank voldeed de aandeelhoudersfamilie niet aan de gestelde eisen voor kapitaalversterking.

De familie Ter Haar stelt volgens een woordvoerder echter dat de bank zo veel zekerheden zoals bedrijfspanden en bussen had opgeëist, dat het risico al volledig bij de aandeelhouders lag. Als voorbeeld noemen de juristen in de stukken het feit dat Rabobank na verkoop van diverse zekerheden 5 miljoen euro aan curatoren heeft moeten terugbetalen. Ook werd jaarlijks het seizoenskrediet van 20 miljoen euro volledig terugbetaald.

Volgens een woordvoerder had Oad ten tijde van het faillissement "geen euro schuld, had geen uitstaande leningen, geen achterstallige betalingen, nog nooit in 10 jaar tijd een betaling aan Rabobank gemist en nog 6 miljoen euro in kas'"

Juristen zeggen namens Rabobank dat zorgvuldig is gehandeld. De bank meent bovendien dat aandeelhouders in een faillissement geen claimrecht hebben. Dat recht ligt bij de curatoren.

De curatoren van Oad laten overigens extern het handelen van Rabobank eveneens onderzoeken.a