Nieuws Actueel

OESO waarschuwt voor stagnatie eurozone

Van onze redactie 6 november 2014

De denktank wees op de afzwakkende economische groei in veel eurolanden, die optreedt terwijl de werkloosheid nog altijd erg hoog is en er van inflatie nauwelijks sprake is. Volgens de OESO moet de Europese Centrale Bank (ECB) meer maatregelen nemen om de inflatie aan te jagen.

De ECB neemt later op de dag een besluit over het monetaire beleid in de komende maand. Economen verwachten over het algemeen geen nieuwe maatregelen. De afgelopen maanden heeft de centrale bank met renteverlagingen en de aankondiging van de aankoop van leningen bij banken getracht de situatie in de eurozone te verbeteren.