Nieuws Actueel

Oeuvreprijs voor Dick de Zeeuw

Van onze redactie 17 november 2015

Onderzoeker krijgt prijs UMCG

Professor dr. Dick de Zeeuw, klinisch farmacoloog in het UMCG, heeft de Dr. Saal van Zwanenberg Prijs 2015 van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen ontvangen. Meldt Groninger Gezindsbode.

Dick de Zeeuw (1951) krijgt de prijs voor zijn gehele onderzoeksoeuvre dat heeft geleid tot de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen en vernieuwende diagnostiek voor een betere individuele behandeling van diabetespatiënten.

Belangrijke ontdekkingenDe Zeeuw heeft met zijn onderzoeksgroep een aantal belangrijke ontdekkingen gedaan. Zo heeft hij aangetoond dat het behandelen van de klassieke risicofactoren – zoals ongezonde leefstijl en te hoge bloedsuiker, bloeddruk en cholesterol – slechts een beperkte bescherming oplevert van de orgaanfunctie van diabetespatiënten.Vooral de behandeling van een te hoog eiwitgehalte in de urine (albuminurie) van deze patiënten blijkt van zeer groot belang te zijn voor bescherming van de orgaanfunctie.Naar aanleiding hiervan zijn onder leiding van De Zeeuw grote internationale studies gestart waarin nieuwe geneesmiddelen zijn getest op hun verlagende werking op albuminurie.

Parameter-Response-Efficacy-scoreVerder heeft De Zeeuw de Parameter-Response-Efficacy-score ontwikkeld. Hiermee kan de beschermende werking voor nier/ hart en vaten van een nieuw geneesmiddel bij een diabetespatiënt beter voorspeld worden.Diabetespatiënten krijgen vaak verschillende geneesmiddelen voorgeschreven, elk gericht op een enkele risicofactor, terwijl deze middelen op meerdere risicofactoren effect kunnen hebben. Een integratie van dergelijk effecten per individu geeft een veel beter inzicht of de behandeling een ultieme orgaanbescherming oplevert.De PRE-score stelt de arts in staat om een op de patiënt toegesneden therapie te ontwikkelen, waarmee niet alleen de patiënt beter beschermd wordt, maar tevens verkeerd of onveilig geneesmiddelengebruik kan worden voorkomen.

Tweede UMCG ‘erDe Zeeuw is de tweede UMCG’er die de Dr. Saal van Zwanenberg Prijs krijgt. In 2000 ontving prof. dr. Dirkje Postma de prijs voor haar onderzoek naar de werking van ontstekingsremmers bij chronische luchtwegobstructies en astma.

De Dr. Saal van Zwanenberg Prijs wordt sinds 1994 1 keer in de 2 jaar uitgereikt als ereprijs aan een onderzoeker die zich verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van onderzoek dat direct of indirect heeft geleid tot de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen of de processen die daar rondom plaatsvinden.

Aan de prijs is een geldbedrag van € 25.000 verbonden.