Nieuws Actueel

OM onderzoekt mogelijke fraude A2-tunnel

Van onze redactie 24 december 2014

Het OM wil hier verder niks over kwijt. Volgens de kranten gaat het om fraude met de urenregistratie van de Portugese betontimmerlieden die aan de tunnel werken. Daarvoor zou de algemeen directeur van aannemerscombinatie Avenue2 en een andere manager geruime tijd zijn vastgehouden, aldus de kranten. Maar het OM gaat daar niet op in.

Avenue2 Avenue2 is een consortium van Strukton en Ballast Nedam. Beide aannemers laten inmiddels een eigen onderzoek instellen naar de naleving van de Arbeidstijdenwet bij Avenue2, maakten zij woensdag bekend. Aanleiding hiervoor is volgens de aannemers dat de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 8 november twee medewerkers van het project Avenue2 heeft gehoord. Dat gebeurde in onderzoek naar de arbeidstijden.

Uit de uitkomsten van het eigen onderzoek zal blijken of de manier van werken moet worden gewijzigd, aldus beide aannemers in hun verklaring.

Huisvesting en reiskosten Een jaar geleden bleek dat de Ierse onderaannemer Atlanco maandelijks zo'n 1.000 euro op de salarissen van 60 Portugese werknemers inhield voor huisvesting op kamers in sloopwoningen en reiskosten. Na commotie hierover kregen de werknemers een deel van dat geld terug. Ook bleek dat de werknemers te lange werkdagen maakten. Avenue2 beloofde toen beterschap.