Nieuws Actueel

OM Sint Maarten worstelt met criminaliteit

Van onze redactie 12 september 2015

Image 5233610

Het gaat om grensoverschrijdende, ondermijnende criminaliteit, die voortvloeit uit de vermenging van de bovenwereld en de onderwereld. ,,Politici, bestuurders, topambtenaren en andere invloedrijke personen gaan in tegen het overheidsbeleid, uit eigenbelang of vanwege financieel gewin", aldus Schram. Er is sprake van corruptie, machtsmisbruik, zelfverrijking en verkiezingsfraude, die door een deel van de samenleving worden geaccepteerd, aldus Schram. De criminaliteit heeft zich ontwikkeld, maar de justitiële keten heeft daarmee geen gelijke tred weten te houden. ,,Dat kunnen wij ons niet meer permitteren", zegt Schram. Hij pleit voor een ,,integere, brede en goed georganiseerde, professionele rechtshandhavingsketen", waarin ook nadrukkelijk de samenwerking wordt gezocht met de politie van Sint Maarten. Nederland maakt 55 politiemensen vrij voor de bestrijding van criminaliteit en corruptie op Sint Maarten, zo hebben de landen onlangs afgesproken. Het ministerie van Binnenlandse Zaken draagt ook elk jaar rechters en officieren van justitie bij aan de rechterlijke macht op het Caribische eiland.