Nieuws Actueel

Onderhoud je huis

Lotte Grimberg 13 juni 2014

Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) wil met nieuwe wetgeving Verenigingen van Eigenaren verplichten een bepaald minimumbedrag te reserveren voor het onderhoud van hun woningen. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Blok wil voor de reservering uitgaan van een percentage van de herbouwwaarde van het gebouw. Deze geeft volgens de minister de beste indicatie van de onderhoudskosten om een pand in goede staat te houden.

OnderhoudsfondsVereniging Eigen Huis is positief over het plan van de minister. Zo kunnen goedwillende eigenaren en VvE's - eventueel via een rechter - een reservering afdwingen bij mede-eigenaren die weigeren mee te betalen aan het eigen onderhoudsfonds. De vereniging vindt het belangrijk dat tegelijkertijd de vrijheid van de gezamenlijke eigenaren om zaken anders te regelen blijft bestaan, als een situatie daar aanleiding toe geeft.

Handhaven"In de praktijk zien we dat veel kleinere VvE's, met twee of drie appartementen, tot ieders tevredenheid het onderhoud ad hoc financieren", zegt directeur Belangenbehartiging Rob Mulder van Vereniging Eigen Huis. "Het zou veel te ver gaan als de overheid hen zou opleggen hoeveel geld zij in de VvE onderhoudspot moeten sparen en die regelgeving actief gaat handhaven."

Eigenaren van appartementen zijn samen eigenaar van hun gebouw en daarom ook gezamenlijk verantwoordelijk voor het onderhoud ervan. Ze zijn verplicht om met andere bewoners een Vereniging van Eigenaren te vormen. Al sinds enkele jaren hebben deze VvE's de wettelijke plicht om voldoende geld te reserveren voor onderhoud van het gebouw. Ongeveer een derde van de VvE's functioneert op dit gebied echter matig tot slecht en reserveert nauwelijks geld voor noodzakelijk onderhoud of herstel, schrijft Blok in zijn brief. Dat is zorgelijk, omdat het ten koste gaat van het onderhoud van woningen en de leefbaarheid van de buurt.

Vooral in grote steden als Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Groningen zijn veel kleine VvE's die weinig doen aan het onderhoud van hun gebouw. De herstelkosten van de problemen daardoor ontstaan zijn vrijwel altijd veel hoger dan de kosten van regulier onderhoud.