Nieuws Actueel

Ondernemend Berkelland: ‘Er moet realistischer begroot worden’

Van onze redactie 22 juni 2015

Geld ANP

De inflatiecorrectie die ook voor 2015 is vastgesteld op 1,75 procent is volgens OBL een veel te optimistische inschatting, aangezien de inflatie is uitgekomen op 0,9 procent. ‘OBL is van mening dat het verschil tussen verwacht en werkelijk verrekend moet worden met de burger. Al jaren vindt OBL dat en in 2016 gaat dat dan eindelijk gebeuren. 800.000 van de 4 miljoen euro moet wordt verrekend met de aanslag van 2016. De rest verdwijnt in allerlei potjes: bijvoorbeeld 250.000 euro gaat in het krimpfonds om de gevolgen van verkeerde keuzes die nu gemaakt worden te verzachten.’

Bestrijding van de krimpDe liberalen willen dat ingezet wordt op werkgelegenheid. ‘Het vinden van werk buiten de gemeente is een reden te vertrekken. Als er geen baan te vinden is in de buurt heeft men vaak geen keus.’ Een goed ondernemers- en vestigingsklimaat, minder regelgeving voor bedrijven en het soepeler omgaan met het buitengebied ziet de partij als mogelijkheden tot bestrijding van de krimp. Weggevallen arbeidsplaatsen Ook ziet OBL dat het schrappen van dertig fulltimebanen binnen het ambtelijke apparaat nog niet gerealiseerd is. De partij vraagt zich af hoe zich dit laat voelen. ‘Het is toch onmogelijk dat het verdwijnen van dertig fulltimebanen geen impact heeft op het pakket wat de gemeente aanbiedt? De rek om de weggevallen arbeidsplaatsen op te kunnen vangen met efficiencymaatregelen of automatisering lijkt ons er zo langzamerhand wel uit. Wat gaat de gemeente straks niet meer doen wat deze dertig fulltimers nu wel aan het doen zijn?’

Foto: ANP