Nieuws Actueel

Ondernemer Hans Bake verwijt gemeente Tubbergen voor onzorgvuldig bestuur

Van onze redactie 3 augustus 2015

Hans Bake Emiel Muijderman

Als Bake een plan heeft om in het aangrenzende Haarbos een bootcamp aan te leggen, dan voert hij dat uit. Sterker nog: de 'natuurlijke' hindernisbaan in het bos is al klaar en volop in gebruik. Probleem is alleen dat hij er - nog - geen vergunning voor heeft. Bake vindt dat hij zich keurig aan de regels heeft gehouden. Afgelopen maart heeft hij zich gemeld op het gemeentehuis en de plannen tegen een ambtenaar verteld. Een bootcamp is te vergelijken met een hindernisbaan waar militairen worden getraind. De ambtenaar zou hebben gezegd dat er waarschijnlijk geen vergunning voor nodig was. "Dan ga ik ervan uit dat het goed is", zegt Bake. De ondernemer is dan ook hoogst verbaasd dat er later een mededeling van de gemeente komt dat de bootcamp moet worden afgebroken.

Hondenschool Het Haarbos, waar de hindernisbaan is aangelegd, is eigendom van Frans Wiggers. Ooit was het bos in gebruik bij een hondenschool. En als er honden mogen trainen dan mogen mensen dat ook, redeneert Bake. "De afgelopen jaren werd het bos als hangplek door jongeren gebruikt", zegt Kelvin Bekhuis. De oud-militair is de initiatiefnemer van de bootcamp. Bekhuis was al van plan een survivalvereniging op te richten. Op een gegeven moment hebben Bake, Bekhuis en Maurice Verveer van Studio Sport Tubbergen de handen ineengeslagen.

Grote schoonmaak Bekhuis heeft inmiddels grote schoonmaak in het bos gehouden. Verschillende vuilniszakken rotzooi zijn er uitgehaald. Ondertussen heeft een gespecialiseerd bedrijf het bos opgeschoond. Bake en Bekhuis hebben volgens eigen zeggen de volledige steun van boseigenaar Wiggers. "Hij denkt helemaal met ons mee."

Twintig hindernissen De afgelopen tijd is er hard gewerkt. Er is een volwaardig bootcamp met twintig hindernissen in het bos aangelegd en de hindernisbaan is inmiddels in gebruik. Onder leiding van Bekhuis wordt er twee keer in de week getraind. Wie ooit in militaire dienst is geweest en de bootcamp ziet, heeft meteen associaties met de hindernisbaan op de kazerne. De hindernissen zijn zoveel mogelijk gemaakt van natuurlijke materialen. De boomstammen die vrijkwamen bij het opschonen van het bos vormen nu de basis van allerlei obstakels. Hangend aan zijn armen demonstreert Bekhuis hoe je een hindernis neemt. In een touw omhoog klimmen, of hangend en balancerend aan een dik touw zien naar de overkant te komen. Je weg zien te vinden door een klein doolhof van autobanden. "Nergens in Nederland vind je een dergelijke particuliere hindernisbaan", weet de voormalige militair.

‘Onzorgvuldig bestuur’Ondertussen blijft Bake foeteren op de gemeente. De mailwisseling die hij met de gemeente heeft gevoerd, geeft een goed beeld van het type ondernemer. In een schrijven aan een medewerker van de ambtelijke organisatie Noaberkracht stelt Bake dat hij moeite heeft met het gedrag van de gemeente Tubbergen. 'U zou er moeten zijn voor de ondernemers en burgers en niet constant tegen deze partijen moeten zijn.' In hetzelfde schrijven beticht hij de gemeente van onzorgvuldig bestuur. Hij verwijt sportwethouder Roy de Witte dat hij Bakes plan voor een sportboulevard aan de Haarweg niet eens wil bespreken. 'Een sportschool die goede ideeën heeft, maar hij (De Witte, red.) is hier nog nooit geweest. Wat doet die man de hele dag?' vraagt Bake zich af.

‘Negatief’Bake is er door een medewerker van de gemeente op gewezen hoe hij zou moeten handelen bij het opzetten van een nieuwe activiteit van Studio Sport Tubbergen. 'Moet een ondernemer eerst de gemeente vragen als hij iets nieuws begint? En dat in deze tijd', aldus Bake. De getergde ondernemer heeft het gevoel dat hij wordt tegengewerkt door Tubbergen. 'Als de naam Bake op tafel komt, is het gelijk negatief.'

Waar de gemeente aanvankelijk aan Bake heeft aangegeven dat hij de bootcamp moest afbreken, biedt Tubbergen de ondernemer uiteindelijk toch een tweede kans. "De bootcamp is in strijd met het bestemmingsplan. Maar als Bake een schriftelijke aanvraag doet, kijken we of de bootcamp alsnog gelegaliseerd kan worden", laat wethouder Erik Volmerink desgevraagd weten. De ondernemer krijgt daarvoor een maand de tijd.

Hans Bake (r) Foto: Emiel Muijderman