Nieuws Actueel

Ondernemer kan weer aftrekken

Martijn Vervest 23 juli 2014

Bent u verhuurder van vastgoed? En heeft u panden of ruimten die leeg staan? Dan is er goed nieuws. De Hoge Raad heeft een uitspraak gedaan die in uw voordeel kan werken. Tot voor kort stelde de Belastingdienst zich nog op het standpunt dat leegstand voor de BTW betekent dat geen recht op aftrek bestaat. Dit standpunt is niet langer meer houdbaar na het arrest van de Hoge Raad.Optie voor belaste verhuurWilt u als verhuurder in aanmerking komen voor aftrek? Dan moet u samen met de huurder kiezen voor BTW-belaste verhuur. Dat kan tegenwoordig ook in de huurovereenkomst worden vastgelegd. De huurder legt zich dan vast om de ruimten voor negentig procent of meer voor BTW-belaste activiteiten te gebruiken.VrijstellingSommige huurders zullen daar niet aan kunnen voldoen. Aan hen kunt u niet BTW-belast verhuren. In de regel zijn dat vrijgestelde ondernemers zoals artsen, banken, verzekeringstussenpersonen of overheidsinstellingen. Het verhuren aan dergelijke niet-aftrekgerechtigde huurders is 'duur': de BTW blijft als kostenpost op de investeringen en het gebruik drukken. Over een dergelijke situatie ging nu juist het arrest van de Hoge Raad.Het arrest Een in 2007 opgeleverd kantoorgebouw werd vanaf dat moment vrijgesteld verhuurd. Vanwege deze vrijgestelde verhuur kon de eigenaar de bijna € 500.000,- aan voorbelasting op de bouw niet in aftrek brengen. Vanaf 1 januari 2013 staat het pand echter leeg. Het wordt in elk geval vanaf dat moment niet meer vrijgesteld verhuurd. Wat voor gevolgen heeft deze plotselinge leegstand voor de BTW? De Hoge Raad kwam tot een verrassend oordeel. Volgens de Hoge Raad had de eigenaar namelijk voldoende aannemelijk gemaakt dat hij de intentie had het pand voortaan BTW-belast te gaan verhuren. De consequentie daarvan is volgens de Hoge Raad dat de verhuurder vanaf dat moment alsnog recht heeft op teruggaaf van een deel van de investerings-BTW. Dat geldt overigens alleen als de zogenaamde herzieningsperiode voor het pand nog niet voorbij is.Herzienings-BTWIn de zaak die speelde voor de Hoge Raad kreeg de eigenaar/verhuurder in 2013 vanwege de leegstand alsnog op jaarbasis één-tiende terug van de bouw-BTW. Dit is namelijk de herzienings-BTW die is toe te rekenen aan 2013. Daarnaast had hij recht op volledige teruggaaf met betrekking tot het onderhoud en beheer van het pand.Lees verder