Nieuws Actueel

Ondernemer Olde Rikkert blijft strijden met gemeente Almelo over stacaravan

Van onze redactie 6 augustus 2015

Harry Olde Rikkert Emiel Muijderman

Onlangs bepaalde de Raad van State in Den Haag dat Olde Rikkert de door de gemeente opgelegde dwangsom van 6.500 euro voor verschillende overtredingen van het bestemmingsplan moet betalen. Een dwangsom overigens, die door de gemeente al eerder werd gehalveerd omdat het bezwaar van Olde Rikkert tegen die dwangsom gegrond werd verklaard.

2008In een artikel in de Twentsche Courant Tubantia van vorige week naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State wordt gemeld dat de zaak Olde Rikkert versus gemeente Almelo sinds 2013 loopt. "Maar het begon allemaal in 2008, toen ik dit perceel kocht met daarop een vervallen stacaravan", aldus Olde Rikkert.

Schetsplan "In september van dat jaar heb ik een schetsplan ingediend voor het opknappen van de stacaravan. Hoewel het nu oogt als een chalet is het in principe nog steeds een stacaravan, want verrijdbaar. Van meet af aan heeft de gemeente moeilijk gedaan over het feit dat ik hier iets wilde beginnen. Zo heb ik nog steeds geen officieel adres. Daartegen heb ik bezwaar gemaakt en hoewel de bezwaarschriftencommissie groen licht gaf, besloten B en W de stacaravan niet op te nemen in de basisregistratie. Dit terwijl al voor mijn komst hier riolering en gas en elektriciteit was aangelegd en ook mijn huisvuil keurig wordt opgehaald. Maar volgens B en W is een stacaravan uitgesloten van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), terwijl een ambtenaar mij gewoon nummer 6b toewees, want dat was nog vrij", doet Olde Rikkert zijn relaas.

OnwetendheidDe 53-jarige Bornerbroeker erkent dat hij uit onwetendheid ook een aantal zaken niet volgens de regels heeft gedaan. Zo plaatste hij zonder vergunning een hekwerk op het perceel en bouwde hij een schuurtje 63 vierkante centimeter groter dan was toegestaan. "We hadden de lijn niet goed getrokken. Dom, maar echt niet opzettelijk want wat is nu 63 centimeter."

Te groot Maar dat is allemaal klein grut vergeleken met de 'streek' die de gemeente hem leverde voor wat betreft de opgeknapte en verbouwde stacaravan. "Voor het gebied geldt een nieuw bestemmingsplan. Ik heb, toen dat wereldkundig werd gemaakt door de gemeente, een zienswijze ingediend en uiteindelijk is de stacaravan daarin ook opgenomen. Ik heb de brief van de gemeente waarin staat: 'Indien de stacaravan in het oude bestemmingsplan altijd aanwezig is geweest rust hier nog steeds het overgangsrecht op'. Die aanwezigheid heb ik kunnen aantonen, maar plotseling was de verbouwde stacaravan te groot. Hij is nu 76 vierkante meter, maar mag volgens de gemeente slechts 30 vierkante meter zijn, terwijl nooit is gerept over een maximale oppervlakte. Sterker nog, tijdens de verbouwing had ik geregeld een ambtenaar op bezoek, die de voortgang kwam bekijken. Nooit is er ook maar één opmerking over de afmeting gemaakt en ook wordt in het nieuwe bestemmingsplan niet over een maximale oppervlakte gerept."

WegOlde Rikkert is ervan overtuigd dat de gemeente Almelo hem daar koste wat kost weg wil hebben. "En waarom, ik weet het niet. De bestemming hier is Bos 1, wat wil zeggen bos met een landschappelijke waarde, maar de gemeente gebruikt argumenten tegen mij die passen bij waardevol bos vanuit het oogpunt van natuurbehoud, dus een zwaardere categorie. Het is niet te volgen, temeer omdat mijn overburen in feite vanuit dezelfde situatie zijn begonnen en hetzelfde geldt voor de huisjes die verderop staan. En dat mag kennelijk allemaal wel."

Faillissement Olde Rikkert verwijt de gemeente ook gedeeltelijk het faillissement van zijn vorige zaak, een autobedrijf in Borne. "De hoofdoorzaak was de crisis, maar door het gedoe met de gemeente had ik mijn hoofd niet voldoende bij mijn bedrijf. In plaats van te helpen hebben ze me alleen maar tegengewerkt. Brieven werden niet beantwoord of ik moest reageren op brieven van de gemeente, die ik nooit heb gehad. Stukken die hadden moeten worden overlegd aan de Raad van State zijn gewoon achtergehouden. Zeker vijftig keer ben ik in het stadhuis geweest, waar je van het kastje naar de muur wordt gestuurd. Wethouder Andela heeft mij toezeggingen gedaan, maar is nu opgevolgd door Ten Seldam en die weet van niets. Ordner nummer zes raakt ook al aardig gevuld.

Advocaat Waar houdt het op? Mijn nieuwe advocaat Briedé richt nu al zijn pijlen op het overgangsrecht en eist reactie van de gemeente binnen bepaalde tijd. Nu maar kijken wat dat oplevert." Verantwoordelijk wethouder Irene ten Seldam zegt in een reactie dat de gemeente in alle procedures in deze zaak in het gelijk is gesteld en dat permanente bewoning op het bewuste perceel aan de Grote Bavenkelsweg uit den boze is. Op fragmentarische argumenten van Olde Rikkert wil zij niet ingaan voordat ze de correspondentie in deze zaak goed heeft bekeken.

Foto: Emiel Muijderman