Nieuws Actueel

Ondernemer stuit op muur van 136 regels

Rik Nizet 15 oktober 2014

De overheid stelt bij veel regelingen voor ondernemers andere criteria, drempels en grenswaarden vast, zonder dat duidelijk wordt waarom die verschillen nodig zijn. Zo gelden voor kleine ondernemingen vaak minder regels. Uit onderzoek blijkt dat er 136 wettelijke drempels zijn. Het advies ligt er nu om de regeldruk te verminderen door drempels gelijk te trekken.

Het advies en het onderzoek komen van het Adviescollege toetsing regeldruk (Actal). Dit college werd in 2000 voor tijdelijk opgericht, maar in 2011 is besloten er toch maar een permanent college van te maken. Het tekent ook wel een beetje de strijd om de regeldruk te verminderen.

Recent onderzoek van Actal laat zien dat er nu 136 wettelijke drempels zijn. Actal over de kosten voor ondernemers van naleving van de regelingen: "De kosten hiervan komen voor hun rekening in de vorm van méér werk voor hun werknemers en hogere facturen van zakelijke dienstverleners. Deze regeldruk kan omlaag door drempels gelijk te trekken, overbodige verplichtingen af te schaffen en bestaande vrijstellingen op te rekken."

Complex en ondoorzichtigBekende voorbeelden zijn de drempel van 20 werknemers waarboven een werkgever collectief ontslag mag aanvragen, de drempel van 25 werknemers waarboven hij een Arbo-preventiemedewerker moet aanstellen, en de drempel van 50 werknemers voor het instellen van een verplichte ondernemingsraad.Lees verder.