Nieuws Actueel

Ondernemer twijfelt over de cloud

Martijn Vervest 28 januari 2015

De populariteit van cloud-diensten neemt toe. Uit onderzoek van het CBS blijkt dat maar liefst één op de drie internetters al gebruik maakt van cloud-diensten. Binnen het MKB gaat deze opmars minder hard. Zorgen over de veiligheid en privacy van data vormen de grootste drempel voor ondernemers, laat onderzoek van TNS Nipo zien. Voor veel organisaties lijkt het bewaren van data binnen de eigen bedrijfsmuren veiliger dan het uitbesteden van dataopslag aan een cloud-leverancier. Dat is jammer, want hiermee laten MKB’ers veel kansen op innovatie en groei liggen.Terwijl ondernemers twijfelen over de overstap naar de cloud, maken medewerkers vaak al ongemerkt gebruik van cloud-diensten. Dit doen ze in hun privésituatie ook en ze voelen nauwelijks een drempel om deze ook op het werk te gebruiken. Als er geen controle is op het gebruik van deze diensten, brengt dit juist extra onnodige beveiligingsrisico’s met zich mee. Door goede en veilige alternatieve te bieden voor openbare diensten, houden ondernemers juist zelf de touwtjes in handen en kunnen ze profiteren van de voordelen.Veiligheid boven allesDe vrees voor toenemende veiligheidsrisico’s bij het gebruik van cloud-oplossingen is vaak ongegrond. Werken in de cloud is niet per definitie minder veilig dan werken met on-premise oplossingen, ofwel software die op de computers van de gebruikers zelf is geïnstalleerd. Sterker nog, in veel gevallen biedt een cloud-leverancier een betere databeveiliging dan de meeste ondernemers zelf kunnen realiseren. Cloud-providers investeren voortdurend in de nieuwste technologie, apparatuur en training van medewerkers, waardoor het beveiligingsniveau van datacenters erg hoog ligt. Kleinere bedrijven kunnen hier met hun eigen ICT-budget en –middelen niet tegenop.Wet- en regelgevingOok wet- en regelgeving speelt een rol bij de keuze voor een cloud-oplossing. Richtlijnen van de overheid verplichten ondernemers er toe aantoonbaar alles te doen om data van bijvoorbeeld klanten of toeleveranciers zo goed mogelijk te beschermen. Om hier controle over te houden, is het belangrijk dat de ondernemer op de hoogte is van de locatie waar de cloud-leverancier de data bewaart. Als een ondernemer zeker wil weten dat de data onder de Nederlandse wetgeving valt, is het verstandig te kiezen voor een Nederlandse cloud-provider die de data bewaart in een datacenter op Nederlandse bodem.KostenbesparingDe belangrijkste overweging voor ondernemers om voor de cloud te kiezen, is kostenbesparing. Bij gebruik van cloudoplossingen hoeven bedrijven niet langer te investeren in eigen hardware, softwarelicenties en onderhoud. Omdat de kosten van cloud-diensten gebaseerd zijn op het daadwerkelijke gebruik, betalen ze alleen voor wat ze echt nodig hebben. Bij veranderende bedrijfsomstandigheden, zoals een bedrijfsgroei of –krimp, kan de ICT-capaciteit eenvoudig aangepast worden aan de actuele situatie.Mobiliteit en samenwerkenDat dataopslag in de cloud altijd en overal toegankelijk is, speelt in op de behoefte van organisaties aan meer mobiliteit. Waar gegevens en toepassingen bij on premise-oplossingen vaak alleen op een bepaalde locatie toegankelijk zijn, is de dataopslag in de cloud overal beschikbaar. Hierdoor zijn medewerkers niet langer gebonden aan een kantoor of vaste werkplek. Dit betekent ook dat files, noodweer of andere externe omstandigheden geen invloed meer hoeven te hebben op de productiviteit en samenwerking.BetrouwbaarheidAndere voordelen van de cloud ten opzichte van on-premise oplossingen zijn de betrouwbaarheid en continuïteit. Een gecrashte server is voor ondernemers een grote nachtmerrie. Dataverlies als gevolg van storingen kan grote financiële gevolgen hebben en, in het ergste geval, tot reputatieschade leiden. Cloud-providers beschikken over professionele back-upvoorzieningen (vaak in tegenstelling tot ondernemers zelf) en meestal worden data ook nog eens dubbel opgeslagen, op twee verschillende locaties. In een datacenter zijn er dan ook altijd betere noodvoorzieningen beschikbaar dan de ondernemer zelf zou kunnen verzorgen.Flexibiliteit en schaalbaarheidAlle voordelen samen zorgen ervoor dat ondernemingen veel winst kunnen behalen uit het (gedeeltelijk) overstappen naar de cloud. Het is daarbij erg belangrijk dat de onderneming kiest voor een cloud-oplossing die volledig aansluit bij de verwachtingen en behoeften.Een goed gekozen cloud-oplossing zorgt dat de ondernemer zich kan focussen op zijn kerntaken en niet hoeft om te kijken naar zaken als veiligheid van data, investeringen in hardware en back-upplannen voor onverwachte omstandigheden. Dat is niet alleen nu, maar zeker met het oog op de toekomst essentieel. Uit de MKB Cloud Barometer 2014 van Exact en KPN blijkt dat bedrijven met bovengemiddelde groei meer gebruik maken van de cloud. De flexibiliteit en schaalbaarheid van cloud-gebruik biedt de ondernemer de ruimte om te innoveren en te groeien en van de onderneming een succes te maken.