Nieuws Actueel

Ondernemer vreest robot niet

Rik Nizet 7 mei 2014

Nederlandse ondernemers zijn niet bang dat robots hun werk overnemen. Bijna driekwart van de respondenten is neutraal tot positief over de invloed van technologie op het werk. "Nederland én de Nederlanders zijn klaar voor verandering. Als we de robot zien als metgezel in plaats van bedreiging, liggen er mooie kansen in het verschiet,” aldus Marieke Blom, hoofdeconoom ING Nederland.

Blom licht de recente analyse toe die is gemaakt door ING Economisch Bureau. Recent betoogden een aantal wetenschappers nog dat de helft van het aantal banen op termijn verloren zou gaan door robotisering van de arbeidsmarkt. Deze waarschuwing is niet nieuw.

Wat hierbij uit het oog wordt verloren is de mate waarin technologie zorgt voor nieuwe behoeftes onder consumenten en bedrijven, wat weer leidt tot nieuwe werkgelegenheid om aan die behoeftes te kunnen voldoen. Blom: "Denk hierbij aan ict-medewerkers, social media managers, of de game-industrie. Allemaal beroepsgroepen die dertig jaar geleden niet of nauwelijks bestonden, maar inmiddels gemeengoed zijn geworden."

ProductiviteitEen andere uitkomst van de analyse is dat de Nederlandse economie bij uitstek kan profiteren van productiviteitsverhogende innovatie. Deze ‘robotisering’ leidt tot nieuwe kansen voor zowel werkgevers als werknemers. Robots verstevigen de concurrentiepositie en verhogen de welvaart, door het verhogen van onze productiviteit per gewerkt uur.

Ons relatief hoge welvaartsniveau komt voort uit een hoge productiviteit per gewerkt uur. Van deze productiviteit zal afhangen of we in de toekomst verder zullen groeien, want naar verwachting zal het aantal gewerkte uren slechts beperkt stijgen in de komende decennia.

"De inzet van robots helpt ons om de economische groei op peil te houden, door het verder verhogen van de productiviteit per gewerkt uur", aldus Blom.Lees verder.