Nieuws Actueel

'Ondernemer weinig risicobewust'

Martijn Vervest 15 juli 2015

Risico groot

Nederlandse bedrijven zijn zich internationaal bezien weinig bewust van risico's die hun bedrijfsvoering bedreigen. Dat stelt risico-adviseur en verzekeringsmakelaar Aon op basis van eigen onderzoek. Voor het risico waarvan internationaal de meeste organisaties wakker liggen - reputatieschade – hebben veel Nederlandse bedrijven geen plan klaarliggen om het risico te beheersen.Lees ook:Trends in risicomanagementZo voorkom je identiteitsfraudeDoe hier geen zakenOndernemen in de driekhoek des doodsDat Nederlandse organisaties minder goed voorbereid zijn op incidenten, blijkt uit het feit dat bij ruim een kwart van de Nederlandse organisaties (28 procent) de Raad van Bestuur geen risicomanagementbeleid heeft geformuleerd. Internationaal is dat slechts bij 16 procent van de organisaties het geval. Bovendien heeft bijna de helft van de Nederlandse organisaties (49 procent) geen formele risicomanagementfunctie, terwijl wereldwijd 71 procent van de organisaties dat wel heeft. Chief Risk Officer Zeven op de tien Nederlandse organisaties (72 procent) hebben geen Chief Risk Officer, noch plannen om die aan te stellen. Internationaal is dat bij zes op de tien het geval (59 procent). Bijna de helft van de Nederlandse organisaties meet bovendien de effectiviteit van hun risicomanagementactiviteiten niet (46 procent), fors meer dan het internationale gemiddelde (29 procent).Financieel aspectHet lijkt erop dat Nederlandse organisaties hun risicomanagement vooral vormgeven vanuit financiële overwegingen. Bij ruim de helft van de Nederlandse organisaties (51 procent) is de Chief Financial Officer (CFO) ervoor verantwoordelijk. In slechts 13 procent van de gevallen ligt deze taak bij de Chief Executive Officer (CEO). Internationaal is dat respectievelijk 33 procent en 26 procent."Incidenten hebben onmiskenbaar een financiële impact op organisaties, maar de schade gaat veel verder dan dat," zegt Alex van den Doel, Managing Director bij Aon Global Risk Consulting. “Risico’s als reputatieschade of onderbreking van de toeleveringsketen kunnen de continuïteit van de bedrijfsvoering serieus bedreigen. Risicomanagement is daarmee een onderwerp dat de aandacht vraagt van het hoogste niveau in de organisatie."CybercriminaliteitDe onderzoekers noemen het voorts opvallend dat cybercriminaliteit niet voorkomt in de Nederlandse top tien van belangrijkste risico's. Dit in tegenstelling tot de internationale ranglijst. Datzelfde geldt voor het risico op bedrijfsonderbreking en schade aan een van de eigendommen.