Nieuws Actueel

Ondernemer wil uniformeren

Martijn Vervest 4 september 2014

55 procent van de organisaties vindt het uniformeren en standaardiseren van werkprocessen de grootste uitdaging voor het aankomende jaar. Dit blijkt uit een onderzoek van CTB, ICT-dienstverlener voor projectmatig werkende organisaties, waarin 134 marktbepalende bedrijven zijn gevraagd naar hun uitdagingen in projectbeheer en informatiemanagement. Ook op de tweede en derde plaats staan uitdagingen die intern gericht zijn: het verbeteren van de interne samenwerking (54%) en het verbeteren van rapportagemogelijkheden (52%).Bedrijven streven ernaar dat projecten op een consequente en eenduidige manier uitgevoerd worden. Hiermee proberen zij risico’s te beheersen en faalkosten te reduceren. In de praktijk gaat dit echter vaak mis. Zo blijkt uit het onderzoek dat 80 procent van de organisaties over een kwaliteitshandboek beschikt dat deze processen moet begeleiden. Deze kwaliteitshandboeken liggen in de praktijk nog te vaak onaangeroerd in de kast. Slechts 10 procent maakt hier daadwerkelijk gebruik van. Het gevolg is dat medewerkers de werkprocessen op hun eigen manier interpreteren en uitvoeren. Bovendien verloopt de monitoring op de uitvoering van processen vaak steekproefsgewijs en achteraf."Uit ervaring weten we dat er in toenemende mate behoefte is om het rendement van projecten te verbeteren en de concurrentiepositie te versterken. Reden te meer om te kijken naar mogelijkheden om efficiënter te werken", zegt Yuri Ramdhani, commercieel manager van CTB.