Nieuws Actueel

Ondernemers De Veltmaat verenigd in één club

Van onze redactie 27 oktober 2015

Deal overeenkomst handenschudden thinkstock

Het officiële karakter van een echte ondernemersvereniging moet de los-vastpatronen wegnemen waarmee dingen tot voor kort in de Veldmaat werden georganiseerd. ,,In verenigingsverband kunnen activiteiten breder worden gedragen en zijn taken makkelijker door een ander op te pakken”, legt Breukers uit.

De vereniging wil alle ondernemers van de Veldmaat erbij betrekken. Ook de kaasboer en de hovenier, die weliswaar in het buitengebied zijn gevestigd, maar wel degelijk onder de Veldmaat vallen. En de zzp’er niet te vergeten. „Nieuwe ondernemers zullen we in de toekomst meteen met een brief welkom heten in de Veldmaat. Die intentie is er altijd wel geweest, maar omdat we min of meer toch een vrijblijvende club waren schoot dat er bij in.”

ContributieBreukers, zelf eigenaar van de gelijknamige elektrowinkel aan de Veldmaterstraat, kan geen exact getal noemen, maar het aantal potentiële leden zal rond de 45 liggen. Die worden voorgesteld een jaarlijkse contributie te betalen voor de activiteitenpot. Een model als de BIZ in Haaksbergen centrum is volgens Breukers niet relevant in de Veldmaat.

,,In Haaksbergen liftten in het verleden te veel ondernemers mee op collega’s die wel betaalden voor activiteiten en evenementen. Die verplichting gaan we er in de Veldmaat niet aanhangen. Simpelweg omdat het niet nodig is. En de contributie houden we bescheiden. Daar zal niemand failliet aan gaan.”

MonstertruckBreukers benadrukt dat de oprichting van een ondernemersvereniging los staat van de affaire met de monstertruck en dat er geen juridische afweging achterzit bij onverhoopte calamiteiten tijdens evenementen als de Veldmaat Bruist. ,,Dit idee hadden we al voor het ongeluk. Twee jaar geleden lag de Veldmaat Bruist bijna op zijn gat, omdat de organisatie ermee ophield. We hebben met een groep ondernemers besloten dat evenement eerst nieuw leven in te blazen om vervolgens meteen het idee van een ondernemersclub uit te werken.”

Foto: Thinkstock