Nieuws Actueel

Ondernemers gematigd tevreden over gebruik social media

Ondernemers zijn niet echt tevreden over het gebruik van social media. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Gebruik van social media door ondernemers’ dat de Kamer van Koophandel samen met de Universiteit Utrecht heeft uitgevoerd onder het KvK-Ondernemerspanel.

De Ondernemer | Bron: Kamer van Koophandel 12 juni 2017

Social Media 6

Naamsbekendheid en zichtbaarheid

Uit het onderzoek blijkt dat niet alle ondernemers actief zijn op social media. Bijna twee op de tien ondernemers zegt geen social media-account te hebben voor zakelijke doeleinden (19%). Social media worden hoofdzakelijk ingezet om de naamsbekendheid (80%) en zichtbaarheid (67%) te vergroten, in mindere mate ook om contact met hun klanten te onderhouden (31%).

Vijf typen gebruikers

Het onderzoek levert vijf typen van gebruikers van social media op. Van minimale gebruikers (42%) die helemaal geen account of alleen een LinkedIn- of Facebookaccount hebben zonder er verder iets mee te doen tot intensievegebruikers (5%) die dagelijks één of meer berichten posten op de drie tot acht platforms waarop ze actief zijn.

Grotere bedrijven actiever

Uit het onderzoek blijkt dat grotere bedrijven actiever zijn op social media. Ze lanceerden vaker nieuwe producten in de afgelopen drie jaar en groeiden vaker in omzet dan de minimale gebruikers van social media. Verder zijn privé-gebruikers vaker zakelijk actief. Ook is de mate waarin concurrenten social media gebruiken bepalend voor de eigen inzet van social media.

Belemmeringen

Alle ondernemers lopen aan tegen tijdgebrek bij het inzetten van social media. De groepen die weinig doen met social media (in totaal 89% van de ondernemers) geven daarnaast aan dat hun gebrek aan kennis een belemmering is, terwijl de actievere gebruikers (in totaal 11% van de ondernemers) een gebrek aan budget als belemmering noemen om meer met social media te doen.

Lees ook: Bepaal de juiste strategie bij inzet social media

Oudere ondernemers minder aanwezig

Uit het onderzoek, waaraan 1.082 zzp’ers en 797 mkb’ers meededen, blijkt dat vooral oudere ondernemers vanaf 55 jaar minder aanwezig zijn op social media: ruim een vijfde van de 55-plussers doet niet aan social media en bijna een derde van de 65-plussers. In de groep tussen 25 en 55 jaar is slechts 10 tot 15 procent afwezig op de social media. Ondernemers die jonger zijn dan 25 jaar hebben ten minste één account op social media.