Nieuws Actueel

Ondernemers omarmen Duitsland

Rik Nizet 24 september 2015

Duitsland zaken doen middelgroot

Nederlandse ondernemers zijn enthousiaster over de handelsrelatie met Duitsland dan de Duitsers over de handelsrelatie met Nederland. Twee derde van de BV Nederland noemt de samenwerking in zijn sector tussen Nederland en Duitsland succesvol en kan daar ook voorbeelden van noemen. Dat geldt omgekeerd voor slechts een kwart van de Duitse ondernemers. Ook zijn Nederlanders positiever over het gemak waarmee de relatie verloopt: 84 procent van de Nederlanders tegenover 58 procent van de Duitse ondernemers. Dit blijkt uit een onderzoek van kredietverzekeraar Euler Hermes naar de Duits-Nederlandse handelsrelatie.

ExportDe export naar Duitsland is goed voor 21 procent van het Nederlandse totaal. In 2016 bedraagt de toegevoegde waarde van de exportrelatie 4,8 miljard, zo verwacht Euler Hermes. Voor Duitsland is de Nederlandse export goed voor 6 procent van het totaal met een geschatte waarde van 5,8 miljard in 2016. Ana Boata, Econome Europa Euler Hermes Research Center: ‘Nederland exporteert voornamelijk halffabricaten aan de Duitse economie, een concurrentiegevoelige praktijk aangezien het zich vroeger in de productieketen bevindt . 82 procent van de Nederlandse bedrijven die zich oriënteert op het uitbreiden van export richt zich op de Duitse markt. Dat geldt andersom voor 20 procent van de Duitse bedrijven. De verhouding verklaart waarom Nederlandse ondernemers enthousiaster zijn over de handelsrelatie dan de Duitsers: Nederlandse ondernemers zijn meer afhankelijk van de Duitse markt dan andersom.’

Slechts 44 procentDe helft van de Duitse bedrijven en driekwart van de Nederlandse bedrijven verwacht dat een betere samenwerking tussen Duitsland en Nederland hun bedrijf verder kan helpen. 57 procent van de Nederlandse bedrijven gaat zelfs uit van een inkomstentoename van meer dan 10 procent. Boata: ‘Zowel de Nederlandse als de Duitse overheid biedt regelingen om de internationale handelspositie te stimuleren. In Nederland is dat het Topsectorenbeleid, in Duitsland het Industry 4.0. programma. Desondanks is slechts 46 procent van de Nederlandse respondenten en 58 procent van de Duitse bekend met de regelingen om de samenwerking te optimaliseren. Van hen gelooft 44 procent van de Nederlandse ondernemers dat het een toereikende maatregel is, terwijl slechts 12 procent van de Duitsers die mening deelt.’

Bilaterale samenwerkingOndernemers zien meer in een bilaterale samenwerking tussen Nederland en Duitsland op andere beleidsterreinen: 63 procent van de Duitse exporteurs en 79 procent van de Nederlandse exporteurs gelooft dat een samenwerking op het gebied van onder andere beleid en educatie een positieve stap is voor hun bedrijf. Johan Geeroms, Senior Risk Manager van Euler Hermes Nederland: ‘Het verlangen van ondernemers om het beleid af te stemmen is begrijpelijk. Een puur bilaterale samenwerking is voor Duitsland echter een brug te ver. Beter is het om innovatiebudget anders te besteden. Nederlandse investeerders moeten meer risico’s durven nemen. Nu wordt er alleen geïnvesteerd in innovaties die helemaal afgerond zijn.