Nieuws Actueel

Ondernemers, pas op met reclame

Merlijn Ensing 19 februari 2014

De Stichting Reclame Code (SRC) heeft regels opgesteld voor het maken van reclame via social media. Vanaf 1 januari 2014 is de Reclamecode Social Media van kracht. Deze moet de transparantie bevorderen, door de relatie tussen de adverteerder en degene die de reclame-uiting verspreidt openbaar te maken. Omdat de ontwikkelingen niet stilstaan zal deze code elk jaar worden geëvalueerd en, waar nodig, aangepast.

Openheid over relatie Veel reclame op Social Media wordt verspreid door bloggers of twitteraars die hiervoor worden gevraagd door een adverteerder. Vaak stuurt bijvoorbeeld een sportmerk nieuwe schoenen naar bloggers om er een positief stuk over te laten schrijven. Vanaf nu moet die blogger laten weten dat hij is gevraagd door het merk. Dit moet consumenten en bedrijven helpen om zulke reclameboodschappen goed in te schatten.

Alleen negatieve reactie wissen mag niet De adverteerder moet er ook voor zorgen dat een beeld over een product of dienst dat uit blogposts opdoemt niet misleidend is. Bij eigen media moet hij daarom iedere vorm van selectie of wijziging van posts openbaar maken. Alleen maar positieve reacties laten staan mag dus niet meer. De adverteerder kan posts los van het forum waar ze op zijn geplaatst verder natuurlijk naar eigen inzicht inzetten. Het gaat er hier volgens de SRC om dat voorkomen wordt dat er een open forum wordt gesuggereerd dat er niet is.

Reclame Code Commissie De Reclamecode Social Media maakt deel uit van de Nederlandse Reclame Code. Het is uiteindelijk aan de Reclame Code Commissie om na ontvangst van de klachten per geval vast te bepalen of uitingen op social media onder de regels vallen en of de adverteerder verantwoordelijkheid draagt.

Wat betekent dit voor ondernemers? -De relatie tussen een blogger en (betalende) opdrachtgever moet openbaar. De blogger moet expliciet melden gevraagd te zijn of betaald te worden om het stuk te schrijven. Dit geldt ook voor twitteraars. Die kunnen de hashtags #spon, #paid, #sample of #prom gebruiken.

-Veranderingen in de reacties van consumenten op bedrijfssites moeten beargumenteerd worden. Het is niet toegestaan om zomaar alle negatieve reacties te wissen.

-Het slechts tonen van positieve berichten in een gemanipuleerde ‘twitterfeed’ is ook niet toegestaan. Als je bijvoorbeeld alleen positieve tweets laats zien op je homepage en je suggereert dat er geen negatieve zijn, moet je dit duidelijk aangeven. Als je zonder selectie alle tweets toont hoeft dit natuurlijk niet.

-Het is niet toegestaan op grote schaal valse profielen aan te maken om positieve reacties over je product of dienst te verspreiden.

-Kinderen van 12 jaar en jonger mogen niet worden gevraagd reclame te maken voor je product of dienst.