Nieuws Actueel

Ondernemers willen géén rust

Merlijn Ensing 27 januari 2014

MKB-ondernemers zijn actief en bewust bezig met mobiel werken. Iets meer dan de helft van de ondernemers wil 24/7 bereikbaar zijn voor het bedrijf, zodat zij kunnen ingrijpen als dit nodig is.

34% wil 's nachts en in het weekend niet gestoord worden en 10% geeft aan buiten kantooruren niet bereikbaar te willen zijn. Het bewaken van de balans tussen werk en privé is bij deze laatste doelgroep de voornaamste reden.

Dat blijkt uit het onderzoek 'Mobiel werken - Overal Ondernemen' van MKB-Nederland en KPN, dat vandaag is verschenen.

Aan het onderzoek deden 511 kleine en middelgrote bedrijven mee. De ondernemers werden in het onderzoek onder andere gevraagd naar hun ervaringen met mobiel werken, de mate van bereikbaarheid, het online samenwerken en beschikbaar zijn van documenten en de kennis van moderne communicatiemiddelen.

ProblemenEen krappe meerderheid (58%) van de Nederlandse ondernemers zegt weinig problemen te ervaren op het gebied van bereikbaarheid. Vier op de tien ondernemers geeft aan thuis minder goed bereikbaar te zijn vanwege met name netwerk- of verbindingsproblemen. Op kantoor en onderweg is de overgrote meerderheid van de ondernemers altijd goed bereikbaar.

De wijze waarop men het liefst bereikbaar wil zijn verschilt. 19% van de ondernemers maakt bij voorkeur gebruik van de bekende mobiele telefoon, nog eens 19% is het liefst bereikbaar via e-mail en 14% via berichtenservices. Face-to-face communicatie blijft voor mkb-ers een belangrijk communicatiemiddel (17% geeft hier de voorkeur aan), maar ook moderne social media (12%) worden ingezet om altijd en overal bereikbaar te zijn.