Nieuws Actueel

Ondernemingsraad schakelt Ondernemingskamer in

Van onze redactie 10 juli 2015

Protest Hamelanders Theo Kock

De gemeenteraad van Haaksbergen heeft ingestemd met de ontmanteling van het sociaal werkvoorzieningschap Hameland. De belangrijkste reden voor de ontmanteling is de Participatiewet, die de vijf deelnemende gemeenten (Haaksbergen, Berkelland, Oost Gelre, Winterswijk en Aalten) niet samen uitvoeren. Daarmee ontbreekt sinds 1 januari van dit jaar het bestaansrecht van Hameland, meent het college van B en W.

Verplichte samenwerking Wettelijk gezien zijn de veertien Twentse gemeenten aangewezen als één arbeidsmarktregio. Samenwerking binnen deze regio is verplicht. Het college heeft al eerder aangegeven de samenwerking aan te willen gaan met de uitvoeringsorganisatie van de gemeenten Hengelo en Borne. De vier andere gemeenten die bij Hameland zijn aangesloten zijn van plan de uitvoering onder te brengen in de Achterhoek.

Afvloeiingskosten Met de ontmanteling van Hameland zijn afvloeiingskosten gemoeid. Voor Haaksbergen komt dat neer op 857.000 euro. Dat is ruim 8 procent van de totale ontmantelingskosten van 10,5 miljoen. De grootste kostenpost zit in de afvloeiingskosten van het ambtelijk personeel van Hameland. Als een deel van dat personeel wordt overgenomen door de nieuwe uitvoeringsorganisaties of elders een baan vindt gaan de afvloeiingskosten aanmerkelijk omlaag, aldus het college.

Met het besluit stemt de gemeenteraad ermee in dat de ontmanteling per 1 januari 2017 een feit is. Alleen GGH, CDA en VVD stemden tegen. Of 1 januari 2017 haalbaar is, is afhankelijk van de uitvoering en de inrichting van de nieuwe organisatie. Maar, zei VVD'er Wim Briggeman, daarmee kan nog niet worden begonnen. De ondernemingsraad van Hameland twijfelt of de opheffing van het sociaal werkvoorzieningschap wel mag. Volgens de or is er onvoldoende naar alternatieven gekeken en is de or niet om advies gevraagd. De or laat het besluit daarom juridisch onderzoeken door de Ondernemingskamer. Gedurende dat onderzoek moet worden gewacht met nadere stappen, herinnerde Briggeman de gemeenteraad en het college. Ook moet de provincie nog akkoord gaan met het besluit.

Foto: Theo Kock