Nieuws Actueel

Ondernemingszin wint terrein

Rik Nizet 2 oktober 2015

Ondernemingszin wint terrein groot

Het aantal startende ondernemingen is in de eerste negen maanden van dit jaar licht gestegen. Minder bedrijven stopten ermee en het aantal faillissementen nam aanzienlijk af. Dat blijkt uit gegevens van de Kamer van Koophandel (KvK).

In totaal registreerde de KvK 140.000 'beginners', een stijging van 1 procent ten opzichte dezelfde periode 2014. Het merendeel betreft zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers): 90.000 zzp'ers begonnen een onderneming, 3 procent meer dan een jaar geleden. Bij het mkb nam de groei af. Bijna 15.000 nieuwe midden- en kleinbedrijven schreef de KvK in, 4 procent minder.

BankroetBij 74.000 bedrijven ging, zonder dat sprake was van een bankroet, de stekker eruit. Dat is 2 procent minder dan een jaar geleden. Vooral in de bouw en bij financiële instellingen daalde het aantal stoppers relatief het hardst, met respectievelijk 13 en 18 procent.

Het aantal faillissementen kwam in de eerste negen maanden uit op 3800, een daling met 22 procent. Het aantal faillietverklaringen bij zpp'ers nam af met 15 procent en bij het mkb met 25 procent.

In het Handelsregister van de KvK staan nu 1.766.431 bedrijven ingeschreven. Dat zijn er 4 procent meer dan eind september 2014. Het merendeel (919.779 ondernemingen) is zzp'er.