Nieuws Actueel

Onderwijsraad: mavo moet weer terugkomen

Van onze redactie 19 juni 2015

Image 5014120

De raad pleit ervoor het vmbo weer op te splitsen in twee opleidingen: mavo en vakmanschap. Zo'n vijftien jaar geleden waren deze juist samengevoegd en tot vier verschillende opleidingen gemaakt.Deze vier verschillende niveaus zijn: basisberoepsgerichte leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg en theoretische leerweg. Met name de onderste twee kampen met afnemende leerlingenaantallen.De raad adviseert om de twee 'nieuwe' opleidingen een duidelijke eigen identiteit te geven. Ook moet er een betere voorbereiding komen op de overstap tussen mavo en mbo. Ongeveer vier op vijf leerlingen in het vmbo gaan na het afstuderen naar het mbo. Door het ontbreken van beroepsgerichte vakken in de huidige theoretische leerweg van het vmbo (mavo), is de voorbereiding onvoldoende voor die overstap, schrijft de raad.