Nieuws Actueel

Onderzoek Aloysius: Bestuur greep jarenlang niet in

Van onze redactie 14 juli 2015

Image 5080718

Dat blijkt uit het zestien pagina's tellende conceptrapport van een onderzoek naar het bestuurlijk handelen binnen de school, dat in het bezit is van deze krant. De Onderwijsinspectie schrijft daarin dat het voormalige bestuur van het AC 'onvoldoende op de hoogte was van de kwaliteit van het onderwijs en de financiële situatie' en 'ondanks groeiende financiële problemen' niet ingreep.De kwaliteit van het onderwijs zou de afgelopen jaren niet genoeg onder de loep zijn genomen, waardoor 'de kwaliteit in 2015 op alle afdelingen zwak tot zeer zwak werd, zonder dat het bestuur daar op tijd zicht op had'.Dat geldt ook voor de financiële situatie, waarvoor 'geen plan, onvoldoende overzicht en zeker geen vooruitziende blik' was. Met name de personeelslasten zouden binnen de begroting stelselmatig zijn overschreden. Geen bewuste keuze, aldus de inspectie, maar een teken dat het bestuur de 'beheersing van deze lasten niet in de hand had.'

ComplexiteitOok de huidige schoolleiding, sinds december 2014 en januari 2015 aan het roer, krijgt kritiek. 'Het nieuwe bestuur en de interim-rector zijn wel aan het werk gegaan om verbeteringen te realiseren, maar hebben gezien de grote complexiteit en samenhang van problemen nog onvoldoende concrete resultaten kunnen boeken,' staat in het rapport.Hoewel het nieuwe bestuur ingreep in de financiële administratie is de toekomst 'onzeker, onduidelijk en risicovol'. De tekorten zouden tussen 2015 en 2018 in totaal ruim 3,4 miljoen euro bedragen en moeten worden gefinancierd met leningen, waarvan volgens het bestuur 1,25 miljoen euro is toegezegd. 'Van dat bedrag is momenteel nog niets overgemaakt'. Daarnaast zou het bestuur voor een volgende periode crowdfunding willen inzetten. 'Een actie die veel onzekerheden kent over de hoogte van het daarmee te verkrijgen bedrag'.Op basis van dit rapport heeft het bestuur vorige week besloten de school in augustus 2016 te sluiten. De schoolleiding zegt compleet verrast te zijn door dit onderzoek, dat volgde op een eerdere controle naar de onderwijskwaliteit. Niet alleen de timing van het rapport wordt gehekeld, 'vlak voor de vakantie', maar ook de samenstelling.De school, en daarmee de leerlingen, ouders en docenten, moeten komend schooljaar hoe dan ook door. De Algemene Onderwijsbond gaat volgende week in overleg met het AC, om te praten over de manier waarop de school nu verder moet. ,,Een aantal leraren heeft al laten weten alles op alles te zetten om de leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden,'' zegt een woordvoerder. ,,Totdat er voor hen een oplossing is.''