Nieuws Actueel

'Onderzoek ProRail moet al over twee weken af zijn'

Van onze redactie 6 oktober 2015

Image 5309150

Tijdens een verhit debat over de spoorbeheerder, vorige week, eiste een Kamermeerderheid dat een onafhankelijke partij de cijfers zou doorlichten waar staatssecretaris Mansveld mee schermde. Nu ligt er een voorstel vanuit het parlement. De minister van Financiën, verantwoordelijk voor deze inspectiedienst, moet instemmen met het verzoek. Ook wil de Tweede Kamer van de Inspectie Rijksfinanciën een beter beeld krijgen over de algemene financiële situatie bij ProRail. Daarnaast krijgt de Algemene Rekenkamer het verzoek om nog vóór het herfstreces, dat 16 oktober begint, een uitlegsessie te organiseren waarin ze toelichting geeft op het begrotingsonderzoek dat eerder is gedaan naar het spoor. Mansveld staat sinds vorige week onder curatele, omdat de Kamer grote twijfels heeft bij haar onderbouwing van de financiële problemen bij spoorbeheerder ProRail. Een motie van wantrouwen door de PVV kreeg geen steun.