Nieuws Actueel

Onenigheid bij FNV over zelfstandigenaftrek zzp'er

Van onze redactie 10 juni 2015

Image 4988959

FNV Zelfstandigen noemt de opmerkingen van Heerts zelfs ,,een forse uitglijder''. De bonden vinden het standpunt van de voorzitter opmerkelijk omdat de FNV zich in 2013 nog achter een petitie voor behoud van het belastingvoordeel voor zzp'ers schaarde. Uit een recente enquête onder ruim 5000 FNV-leden blijkt verder dat 62 procent van de achterban van de vakbeweging voorstander is van het in stand houden van de zelfstandigenaftrek, zeggen de bonden.Heerts stelde in het FD dat hij vreest dat het ,,sociale stelsel wordt vernietigd'' als zelfstandigen gebruikmaken van voorzieningen voor arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en ziekte. ,,Er dreigt een totale vervaging tussen werknemerschap en ondernemerschap en een explosie van het aantal zzp'ers in Nederland.'' Werkgevers sparen kosten uit door goedkope zelfstandigen in te huren. Die kunnen volgens Heerts zo goedkoop werken, omdat ze door de zelfstandigenaftrek minder belasting hoeven te betalen.Volgens de vakbondsman moeten zelfstandigen een hogere uurprijs vragen als ze geen gebruik meer kunnen maken van de zelfstandigenaftrek. Dat maakt ze minder aantrekkelijk voor werkgevers. ,,Ik ben helemaal niet tegen échte zelfstandigen, ik verzet mij wel sterk tegen gedwongen zzp'ers, zoals de pakketbezorgers bij PostNL'', aldus Heerts.